Syn.: Carex elata A. Lowe, nom. illeg., Carex malato-belizii Raymond
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex lowei
Rozšíření: Endemický druh ostrova Madeira, známo je jen několik lokalit.
Ekologie: Stanovištěm jsou stálezelené lesy s dominantními vavřínovitými dřevinami (laurisilva), roste především na velmi vlhkých, zastíněných místech.

Popis: Dosti statná vytrvalá trsnatá trávovitá bylina, dorůstá výšky 80–150 cm; lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, trojhranné. Listy jsou ploché, až 1 cm široké, na okraji drsné. Květenství se skládá z válcovitých klásků uspořádaných do hroznu a podepřených lupenitými listeny; klásky jsou válcovité, 7–10 cm dlouhé, 1–2 nejvyšší klásky nesou pouze samčí květy, 5–6 dolních klásků je převážně samičích, ale v horní části klásků nesou obvykle rovněž květy samčí, nejdolejší klásky jsou často na bázi rozvětvené; plevy samičích květů jsou delší než mošničky, zelenavé nebo hnědočervené, osinaté; blizny jsou 3. Mošničky jsou 4,5–5,5 mm dlouhé, se zobánkem asi 1 mm dlouhým, na konci rozeklaným.
Poznámka: Ostřice poměrně izolovaného postavení, vzhledem i ekologií se poněkud blíží druhu Carex pendula, který však nemá osinaté plevy a jehož mošničky mají velmi krátký zobánek.

Fotografovala Alena Vydrová, v dubnu 2002 (Madeira, Ribeiro Frio).