Syn.: Carex ericetorum var. alpicola Schur, Carex ericetorum var. approximata (Bell. ex All.) Nyman, Carex ericetorum var. approximata (Bell. ex All.) K. Richt., Carex membranacea Hoppe, Carex ericetorum var. membranacea (Hoppe) W. D. J. Koch
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité

Carex approximata

Rozšírenie: Horský taxón zaznamenaný v Pyrenejách, Apeninách, Alpách, Karpatoch (nie je známy z ich ukrajinskej časti), pohoriach Balkánu a taktiež z európskej časti Arktídy. Na Slovensku rastie v Krivánskej Malej Fatre (Rozsutce), v Bralnej Fatre (Gaderská a Blatnická dolina), V Šípskej Fatre (Šíp) v Chočských vrchoch (Prosečné) a v Nízkych Tatrách (Pústie). Neoverené sú údaje z Muránskej planiny (Voniaca), z Podturne a Primoviec.

Ekológia: Druh horského až subalpínskeho stupňa. Na Slovensku je viazaný na reliktné nelesné stanovištia v supramontánnom stupni, na strmé členité svahy a hrebienky na dolomitoch, kde osídľuje výslnné a suché polohy orientované na juh až juhozápad. Význačný druh asociácie Seslerio variae-Caricetum approximatae.

Carex approximata

Opis: Trváca trsnatá bylina vysoká 10–40 cm. Podzemok plazivý, s krátkymi výbežkami. Stonka tuhá, v čase zrelosti pamechúrikov 2 až 3-násobne dlhšia ako prízemné listy. Listové čepele tvrdé, končisté, sivo žltozelené. Klásky husté, zblížené. Samičie klásky guľovito vajcovité, nakopené po 2–3(–4), tmavohnedé až čiernohnedé.

Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname SR (2015) je druh zaradený v kategórii NT.

Poznámka: Carex approximata bola opísaná z vysokohorských polôh vrchu Mont Cenis v juhozápadných Alpách. Podľa niektorých autorov ide iba o ekoformu Carex ericetorum, od ktorej by sa mala líšiť pomerne kratšími, tuhšími listami, zreteľne hrubšími a nakopenejšími kláskami, tmavšími a len riedko brvitými, až nebrvitými plevami. Odlišujú sa čiastočne tiež areálovo a ekologicky, zatiaľ čo C. ericetorum je typická pre piesčité oblasti v nížinách naprieč Euráziou, C. approximata rastie prevažne v supramontánnom až subalpínskom stupni. Striktne to však platí iba v Západných Karpatoch, v Alpách populácie nižších polôh nadväzujú na tie horské a ani miestni botanici taxón C. approximata nerozlišujú. Odďelovanie týchto taxónov je diskutabilné, avšak minimálne v Západných Karpatoch sú horské populácie označované ako C. approximata pomerne špecifické.

Carex approximata
Carex approximata
Carex approximata

Foto: 30. 5. 2010 (Slovensko, Šípska Fatra, vrch Šíp) a 16. 5. 2019 (Bralná Fatra, Gaderská dolina, údolie Selenec)

Literatúra:
Bernátová, D. et Klimet, J. (2000): Carex approximata Bell. ex All. na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 22: 51–56.