Syn.: Carex ventricosa Curtis
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex depauperata
Rozšírenie: Mediteránno-subatlantický druh s ťažiskom rozšírenia v južnej a západnej Európe. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove (Španielsko), Francúzsku, na sever po Belgicko a na juhu Britských ostrovov, ďalej južné Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, štáty bývalej Juhoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko, Grécko. Na východ zasahuje výskyt na Ukrajinu (Krym) a do oblasti Kaukazu.
Ekológia: Teplomilné tmavšie i svetlejšie listnaté lesy a ich okraje, popri lesných cestách, na strmých stráňach, uprednostňuje vápencové podložie. Vyskytuje sa v nadmorských výškach od 0 do do 900 m n. m.
Carex depauperata
Opis: Trváca, riedkotrsnatá rastlina vysoká 30–70(–100) cm. Byľ priama, hladká, tupo 3-hranná, olistená. Pošvy dolných listov purpurovočervené až červenohnedé. Listy ploché, široké 2–4 mm, výrazne drsné. Listene listom podobné, s dlhou pošvou. Súkvetie zložené z 3–5 oddialených riedkych, málokvetých klasov na až 15 cm dlhých priamych, tuhých stopkách. Horný klas samčí, zvyšné s iba 3–6 samičími kvetmi. Pamechúriky 7–10 mm, dlhšie ako zelené, hnedo obrúbené plevy, s dlhým, 2-zubým zobáčikom, hnedé až sivé, lesklé. Semenník 3-blizonvý, nažka ostro trojhranná.
Ohrozenie a ochrana: V celom areáli pomerne vzácny druh, zákonom chránený napríklad v Írsku.
Carex depauperataCarex depauperata
Carex depauperata
Foto: 22. 5. 2008 (Srbsko, Železné vráta).