Syn.: Carex petraea Wahlenb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex rupestris
Rozšírenie: Ostrica skalná je cirkumpolárny druh, čiastočne disjunktívny. Vyskytuje sa v Severnej Amerike, Grónsku, Špicbergoch a v severnej časti ázijského kontinentu. V Európe sa vyskytuje na severe, južnejšie iba v horách od Pyrenejí cez Alpy, Karpaty až po Balkán. Smerom na východ zasahuje cez Kaukaz, Mongolsko až do hôr východnej Ázie.
V Českej republike je výskyt obmedzený na dve lokality v Krkonošiach a v Jeseníku. Na Slovensku je hojnejšia, lokality sú známe z Veľkej a Malej Fatry, Nízkych Tatier, Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. V ostatných rokoch boli nájdené nové lokality, najmä v Západných a Vysokých Tatrách.
Ekológia: Ostrica skalná rastie v subalpínskom až alpínskom stupni na kamenistých holiach, v skalných štrbinách a rímsach vystavených vetru a v zime s malou snehovou pokrývkou. Vyhľadáva bázický podklad. Znáša extrémne teplotné výkyvy. Kvitne v júni až júli.
Carex rupestris
Opis: Trváca vankúšovito trsnatá rastlina vysoká 5–20 cm. Byľ je priama alebo oblúkovito vystúpavá, tupo 3–hranná, hore drsná. Listy kratšie alebo dĺžky byle, na vrchole špirálovite stočené, žliabkaté, pošvy červenohnedé. Klas jeden, vrcholový, 5–10(–20) mm dlhý, horné kvety samčie, spodné v počte 3–6 samičie. Samičie plevy valcovité, tupé, iba spodné končisté, hrdzavohnedé, úzko bielo suchoblanito obrúbené, za plodu neopadavé. Pamechúriky také dlhé alebo kratšie ako plevy, dlhé 2,5–4 mm, obrátene vajcovité, von vyklenuté, zelenohnedé, hole, zreteľne žilkované, vzpriamené, náhle zúžené do krátkeho zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: V Českej republice kriticky ohrozený (C1r) a zákonom chránený (§1), na Slovensku potencionálne ohrozený, zákonom chránený druh (NT/§). České lokality sú plošne mimoriadne obmedzené. Chránený i na Ukrajine.
Poznámka: Vo flóre strednej Európy považovaný za glaciálny relikt.
Carex rupestrisCarex rupestris
Carex rupestris
Carex rupestris
Foto: 27. 6. 2005 (Slovensko, Kvetnicová veža), 25. 6. 2005 (Košiare), 31. 7. 2006 (Siná), 6. 6. 2007 (Otrhance).