Syn.: Carex fujimakii M. Kikuchi, Carex fujitae Kudô, Carex grayana Dewey, Carex limosa var. livida Wahlenb., Carex lividulla Nakai, Edritria livida (Wahlenb.) Raf.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex livida
Rozšírenie: Druh s disjunktívnym cirkumpolárnym areálom. V Európe rastie iba v Škandinávii, odkiaľ presahuje vzácne do priľahlej európskej časti Ruska. V Ázii veľmi vzácne v dvoch izolovaných arelách na Sibíri a potom až od Kamčatky na severné ostrovy Japonského súostrovia. V Severnej Amerike zaberá areál tejto ostrice rozsiahle územie od Aljašky až po Atlantik, na sever nezasahuje do Arktídy. Severoamerické rastliny sú niekedy považované za samostatný taxón Carex livida var. grayna, prípadne aj C. grayana.
Ekológia: Vyskytuje sa na vápnitejších slatinných rašeliniskách s vyšším obsahom živín v substráte a v riedkych rašelinných lesoch, kde vyhľadáva zvodnené miesta so stabilnou, vysokou hladinou vody a dobre vyvinutým poschodím machorastov. Vyskytuje sa skôr v nižších polohách nížin a podhoria, do hôr nevystupuje. Kvitne v máji až júli. Rozmnožuje sa najmä vegetatívne.
Carex livida
Opis: Trváca, výbežkatá, nápadne svetlosivo zelená rastlina vysoká 10–30(–50) cm. Byle priame, tenké, tuhé, hladké. Tuhé, kožovité listy sú 1–3,5 mm široké, kratšie ako byľ, ostro žliabkovité. Súkvetie na koncoch byle, samičí klások jeden, dlhý do 2 cm, samičie (1–)2(–3), na krátkych stopkách z pazuchy listeňa, ktorý môže byť kratší, ale aj dlhší ako súkvetie. Samičie pamechúriky obvajcovité, svetlo hnedé so širokým svetlým pásom, blizny 3.
Ohrozenie a ochrana: V Rusku zákonom chránený druh.
Poznámka: Na svojich stanovištiach veľmi nápadná rastlina, ktorá je okrem Škandinávie v oblasti polárneho kruhu veľmi vzácna v celom svojom areáli.
Carex livida
Carex livida
Carex lividaCarex livida
Foto: 13. 7. 2016 (Fínsko, okolie jazera Innarijärvi).