Syn.: Carex parasitica Kunze, nom. inval., Carex triquetrifolia Boeckeler
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex monostachya
Rozšíření: Roste v horách ve východní Africe v Etiopii (více lokalit), Keni (Mt. Elgon, Mt. Kenya, Aberdare Mts.) a Tanzánii (Kilimandžáro), výskyt v Ugandě je pravděpodobný.
Ekologie: Typický druh mokřadů v afroalpinském stupni, často tvoří dominantu tamějších porostů v nadmořských výškách 2750–4400 m.
Carex monostachya
Popis: Vytrvalá trávovitá bylina, tvoří husté trsy sterilních i kvetoucích lodyh; trsy poněkud připomínají suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum); lodyhy jsou přímé, 10–80 cm vysoké, ostře trojhranné, na hranách drsné. Listy jsou zaoblené, 10–30 cm dlouhé a 1,5–4 mm široké, pochvy jsou hnědé. Květenství tvoří jediný koncový klásek 1–4 cm dlouhý, v horní polovině nese samčí, v dolní samičí květy; plevy jsou kopinaté, 6–9 mm dlouhé, s protaženou špičkou, světle nebo tmavě hnědé, často se světlejším středem a okraji; mošničky jsou obvejcovité, 3,5–4 mm dlouhé, zploštělé, s nasazeným dvouzubým zobánkem; blizny jsou 2.
Záměny: Jednoklasá ostřice; z této skupiny rostou v subsaharské Africe už jen 2 další druhy. Carex runssorensis je druhu C. monostachya dosti podobná, liší ze zakrnělými listovými čepelemi; oba druhy se vzájemně kříží. Carex peregrina poněkud připomíná středoevropskou ostřici Carex pulicaris; má pozoruhodné disjunktní rozšíření v některých horských skupinách východní Afriky, a kromě toho roste také v Makaronésii na Azorských ostrovech a Madeiře.
Poznámka: Fotografovaný detail představuje zralý klásek, jemuž odpadla zaschlá samčí část na vrcholu.
Carex monostachya
Carex monostachya
Fotografováno dne 30. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains National Park, okolí vrcholu Imet Gogo).