Syn.: Carex flava subsp. oederi (Retz.) Syme, Carex oederi Retz., Carex serotina Mérat
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex viridula
Rozšírenie: Ostrica Oederova je cirkumpolárny taxón. Vyskytuje sa v Severnej Amerike, južnom Grónsku, v Ázii na Ďalekom východe a v Japonsku. V Európe rastie na Islande a Faerských ostrovoch, ďalej takmer súvislo od Britských ostrovov a Škandinávie až do strednej časti Pyrenejského aj Apeninského poloostrova a po Južné Karpaty. Na Balkáne a v celom východnom Stredomorí chýba.
V Českej republike sa vyskytuje na vhodných biotopoch veľmi riedko roztrúsene. Na Slovensku je situácia podobná, viac lokalít je v severnej polovici územia.
Ekológia: Najviac lokalít je na slatinných rašeliniskách s vysokým obsahom báz, na minerálne bohatých aj extrémne vápnitých pôdach (živé travertíniská) s vysokou a stálou hladinou podzemnej vody. Okrem slatinných rašelinísk obsadzuje aj plytké pôdy so slabo zapojenou vegetáciou. Na vyťažených slatinných rašeliniskách v prvých rokoch po ukončení ťažby vytvára takmer čisté porasty vo veľmi početných populáciách. Neskôr pokryvnosť klesá. Ostrica Oederova sa vyskytuje od nížin do podhorských polôh. Kvitne od mája do júla.
Carex viridula
Opis: Trváca, hustotrsnatá rastlina vysoká 5–30 cm. Stonka je tuhá, vzpriamená, listnatá len na báze, tupo 3-hranná, hladká. Pošvy dolných listov žltkasté až svetlohnedé. Čepele listov tuhé, žliabkaté, široké 1–2(–3) mm. Dolný listeň dlhý, podobný listu, s krátkou uťatou pošvou. Súkvetie je zložené z 3–5(–9) sediacich až krátkostopkatých klasov. Horný klas so samčími kvetmi čiarkovitý, ostatné, samičie sú guľovito-vajcovité. Plevy žltohnedé až hrdzavohnedé, so zeleným kýlom. Pamechúriky dlhé 2–3 mm, bledožlté, s 2-zubým zobáčikom. Semenník 3-bliznový.
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality zanikli ich priamou likvidáciou zničením antropickou činnosťou: odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, ťažbou rašeliny a zalesňovaním. Mnohé existujúce lokality ohrozuje sekundárna sukcesia, zarastanie náletovými drevinami a hromadenie stariny. Druh je výrazný heliofyt a navyše konkurenčne veľmi slabý. V ČR patrí medzi ohrozené druhy (C2b), na Slovensku patrí medzi potencionálne ohrozené (NT) a je zákonom chránená.
Poznámka: V rámci areálu existuje niekoľko príbuzných druhov, celá skupina Carex viridula agg. si zasluhuje hlbšiu taxonomickú štúdiu.
Carex viridulaCarex viridula
Carex viridula
Foto: 23. 9. 2004 (Slovensko, Podunajská nížina), 17. 6. 2005 (Slovensko, Spišská kotlina) a 6. 6. 2006 (Slovensko, Liptovská kotlina).