Syn.: Carex acuta var. nigra L., Carex acuta subsp. nigra (L.) Ehrh., Carex fusca All., Carex goodenowii J. Gay, Carex stolonifera subsp. vulgaris O. Schwarz, Carex vulgaris Fr., Vignantha vulgaris Schur, Vignea vulgaris Fuss
České mená: ostřice obecná (Čelakovský 1879), ostřice černá (Dostál 1950), ostřice obecná (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica čierna (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex nigra
Rozšírenie: Druh s ťažiskom výskytu v Európe, kde súvislý areál zaberá takmer celý kontinent vrátane Islandu. Chýba alebo iba veľmi vzácne sa vyskytuje v Mediteráne, izolovaný výskyt je na severe Afriky (Tunisko) a v Turecku. Súvislé rozšírenie smerom na východ končí v európskej časti Ruska (zhruba po Ural), odtiaľ už len vzácne v západnej Sibíri. V Severnej Amerike sa druh vyskytuje v relatívne malej časti východného pobrežia (Labrador), izolované výskyty sú v oblasti Hudsonovho zálivu a na juhu Grónska.
V Českej republike aj Slovenskej republike je hojným druhom, vyskytuje sa predovšetkým v hornatejších územiach.
Ekológia: Rastie na eutrofných, mezotrofných aj oligotrofných slatinných rašeliniskách, na vrchoviskách. na močaristých a rašelinných, tiež vlhkých lúkach a pasienkoch, popri horských potokoch a na prameniskách, na brehoch vodných nádrží od nížin do subalpínskych polôh. Vyžaduje mokré, nevýživné, viac či menej kyslé, hlinité, piesočnaté alebo bahnité pôdy.
Carex nigra
Opis: Trváca, netrsnatá alebo mačinovite trsnatá, sivozelená rastlina vysoká 10–60 cm. Byľ priama, ostro 3-hranná, štíhla, hore drsná. Listy kratšie, také dlhé alebo dlhšie ako byľ, do 5 mm široké, ploché, za sucha podvinuté, mäkké, drsné, dlho končisté, pošvy červenohnedé, lesklé, nerozpadavé alebo niekedy slabo vláknito rozpadavé. Súkvetie z 3–5(–10) klasov, samčie klasy vrcholové, 1–2, čiarkovité, ± sediace, samičie klasy valcovité, 10–40 mm dlhé, husté, vzpriamené, prekrývajúce sa, sediace, dolný môže byť krátko stopkatý, ± oddialený, dolný listeň bez pošvy, dlhší ako klas, kratší ako súkvetie, samičie plevy podlhovasto vajcovité alebo podlhovasto kopijovité, tupé alebo končisté, purpurovo čiernohnedé, niekedy úzko blanito obrúbené, pamechúriky 2,5–3,5 mm, obrátene vajcovito elipsoidné, žilované, zelené, neskoršie hnedé až čierne, holé, zobáčik nasadený, krátky. Kvitne od mája do júna.
Poznámka: Jeden z najvariabilnejších druhov rodu Carex v Európe, je opísaných väčšie množstvo variet či poddruhov, ktoré sú vo flórach rôznych štátov chápané rôzne od variety až po úroveň druhu, napr. C. juncella (Fr.) Th. Fr., tiež C. nigra (L.) Reichard var. juncea (Fr.) Hyl., alebo C. nigra subsp. juncella (Fries) Lemke. Pravdepodobne ale tieto typy postrádajú taxonomickú hodnotu.
Carex nigraCarex nigra
Carex nigra
Carex nigra
Foto: 17. 8. 2004 a 27. 6. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry) a 23. 6. 2006 (Slovensko, Nízke Tatry).