Syn.: Carex antarctogena Roiv., Carex arctogena Harry Sm., Carex rahuiensis Kurtz ex V. I. Krecz.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex capitata
Rozšírenie: Druh rozsiahlym cirkumpolárnym areálom. V Európe sa vyskytuje na Islande, relatívne hojne v Škandinávii (Nórsko, Švédsko, menej Fínsko), odkiaľ zasahuje do Karélie a veľmi vzácne i v Pobaltských republikách, izolovaná lokalita je v Škótsku, južnejšie vzácne v Alpách (Rakúsko, Taliansko). Izolovane aj v oblasti Kaukazu. V Ázii zaberá areál oblasť riedko roztrúseného výskytu od Uralu až po Ďaleký východ, v Severnej Amerike sever od Aljašky až po Labrador, izolovaný výskyt je na západnom pobreží Grónska, južnejšie v Skalistých horách, tiež v Patagónii i na Ohňovej zemi.
Ekológia: Vyskytuje sa na rašeliniskách, prameniskách, v riedkych rašelinných lesoch, severnejšie v nízkobylinnej tundre, na riečnych terasách, na zamokrených, bezodtokových miestach od nížin po hornú hranicu lesa, v Alpách do 2000 m n. m.
Carex capitata
Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina vysoká 4–10(–30) cm. Byle vzpriamené, tenké, len 0,4–0,6 mm, 3-hranné, dlhšie, prípadne max. také dlhé ako listy, hladké, lysé, trávovozelené, bezlisté. Pošvy sivasto hnedé. Listy štíhle, 5–10(–15) cm dlhé; 0,3–0,7 mm široké, lysé, na okraji drsné, končisté. Súkvetie po jednom na konci byle, vajcovité alebo guľovité, husté, na konci špicaté, 0,5–0,8(–1) cm dlhé a 4–6 mm široké. Samčie kvety na vrchole súkvetia, spodné samičie. Plevy vajcovité, 1,5–2,5 mm dlhé a 1,5–2 mm široké, oranžovohnedé vajcovité, lysé, pamechúriky široko vajcovité, 1,9–2,5(–3,5) mm dlhé a 1,5–2 mm široké, slamovožlté alebo svetlozelené, matné, lysé. Kvitne v máji až júni.
Poznámka: Na juhu súčasného areálu ide o glaciálny relikt.
Carex capitataCarex capitata
Foto: 15. 8. 2006 (Švédsko, Hamerdal).