Syn.: Carex androgyna Balb., Carex cenisia Balb., Carex pusilla Pers., nom. inval., Vignea bicolor (Bellardi ex All.) Rchb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex bicolor
Rozšírenie: Arkto-alpínsky, cirkumpolárny druh. V Európe sa vyskytuje častejšie v Alpách, v Škandinávii, na Islande a v arktickej časti európskeho Ruska, veľmi vzácne v Pyrenejách a je udávaný aj z rumunských Karpát. V Ázii sa vyskytuje na severe od Uralu až po Čukotku, vo východnej Sibíri, južnejšie areál zasahuje do hôr Strednej Ázie. V Severnej Amerike sa areál rozprestiera od Aljašky severnou časťou Kanady (mimo kanadských arktických ostrovov) až po Hudsonov záliv, rastie tiež na západnom aj východnom pobreží Grónska.
Ekológia: Druh obsadzuje vlhké, skeletnaté pôdy, sutiny, morény ustupujúcich ľadovcov a brehy potokov, v Alpách v alpínskom stupni nad 2300 m n. m. Kvitne v júli až auguste.
Carex bicolor
Opis: Trváca riedkotrsnatá rastlina s krátkymi výbežkami, vysoká 5–20 cm. Stonka chabá, k zemi ohnutá, len na báze listnatá, hore trojhranná. Čepele listov ploché, široké 1–2 mm, bledosivé až žltozelené. Dolný listeň dlhý, listu podobný, pošvatý. Súkvetie ovísajúce, zložené z 2–5 sediacich, okolíkovito usporiadaných klasov dlhých 5–10 mm. Koncový klas na báze so samčími, hore samičími, ostatné klasy len so samičími kvetmi. Plevy čiernočervené so zeleným kýlom. Pamechúriky také dlhé alebo kratšie ako plevy, dlhé 2–2,5 mm, bledozelené, bez zobáčika. Semenník s dvomi bliznami.
Ohrozenie a ochrana: Vo Francúzsku zákonom chránený druh.
Poznámka: Pioniersky druh, ktorý medzi prvými obsadzuje surové pôdy prakticky bez humusu, vyskytuje sa aj na miestach ovplyvňovaných človekom, ako sú okraje ciest a podobne.
Carex bicolor
Carex bicolor
Carex bicolor
Carex bicolor
Foto: 12. 8. 2012 (Švajčiarsko, Walliské Alpy).