Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex pendula
Rozšíření: Evropská ostřice se submediteráně subatlantickým typem rozšíření, jejíž areál zaujímá téměř celou jižní Evropu od Balkánského poloostrova až po Pyrenejský poloostrov. Dále se souvisle vyskytuje od Azorských a Britských ostrovů přes Francii, střední Evropu, po východní část Karpat. Na sever zasahuje až do Dánska. Mimo Evropu se vyskytuje jen izolovaně v Turecku, na Kavkaze a v severní Africe. V Čechách roste roztroušeně v Českém Středohoří, na východočeských opukách, na Boubíně, v Branžovském lese a v okolí. Na Moravě je roztroušena v Karpatech a na střední Moravě. V ČR se vzácně může objevovat i mimo uvedená území. Na Slovensku se vyskytuje roztroušeně od Záhorské nížiny po Šariš, úpatí Bukovských vrchů a Vihorlat.
Carex pendulaCarex pendula
Ekologie: Ostřice převislá vyhledává hlavně lesní stanoviště, a to břehy potoků, okraje lesních cest, prameniště, vlhké louky, světliny a paseky. Najdeme ji v suťových a lužních lesích, ale i v křovinách. Kvete od května do června.
Popis: Velmi výrazná, statná až 120 cm vysoká, různoklasá ostřice tvořící nápadné trsy. Květenství tvořeno 5–7 oddálenými klasy. Vrcholový, samčí klas bývá 1, někdy 2. Samičích klasů je většinou 4–5 a na špičce někdy obsahují i samčí květy. Jsou dlouhé, válcovité, převislé, horní přisedlé a dolní na stopce, která je o polovinu kratší než délka klasu. Šedozelené, elipsoidní mošničky (3–3,5 mm) mají bezzubý zobánek a hnědé plevy. Typicky dvoubarvé listy (na rubu sivé, na líci tmavě zelené) jsou nápadně široké (15–22 mm) a jejich průřez má tvar písmene W. Pochvy dolních listů jsou vínově červeně naběhlé.
Carex pendula
Záměny: Další vysoké ostřice s převislými klásky jsou snadno odlišitelné. Ostřice lesní (C. sylvatica) je celkově drobnější, klásky visí na dlouhých stopkách a pochvy dolních listů jsou bělavé až mírně nahnědlé. Ostřice nedošáchor (C. pseudocyperus) má klásky žlutozelené a víceméně okolíkatě nahloučené. Navíc mají její mošničky dlouhý zobánek. Vzácná ostřice hubená (C. strigosa) má sice vínově naběhlé pochvy dolních listů, ale celkově se podobá spíše již zmíněné ostřici lesní.
Ohrožení a ochrana: Ostřice převislá je z hlediska ohrožení u nás zařazena mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Poznámka: Pro svůj dekorativní vzhled bývá také vzácně pěstována v parcích.
Carex pendulaCarex pendula
Fotografováno v červnu 2008 v CHKO Bílé Karpaty nedaleko obce Suchovské Mlýny (Alena Jírová) a 17. 6. 2005 v Novohradských horách u obce Šejby (Martin Lepší).