Aktuální verzi tohoto dokumentu najdete v článku Víta Grulicha Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2012).
Jako vzácnější taxony cévnatých rostlin vyžadující další pozornost jsou označovány druhy a poddruhy, u kterých lze předpokládat v krátké době ohrožení. Zároveň jsou do této kategorie řazeny i taxony nedostatečně prostudované, u nichž zatím nelze přesněji stanovit stupeň ohrožení.

Lilium

Do této kategorie ohrožení je zapsáno 277 taxonů, což představuje 10 % všech taxonů cévnatých rostlin ČR.

Tato kategorie ohrožení se shoduje s mezinárodní kategorií ohrožení IUCN NT – Near Threatened a DD – Data Deficient.

V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny druhy a poddruhy, které jsou do této kategorie ohrožení zahrnuty. Taxony, které jsou zastoupeny v Herbáři webu BOTANY.cz jsou opatřeny odkazem.

Tento seznam byl vytvořen podle: PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18.

________________________________________________

C4a (NT) – vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené

Achillea millefolium subsp. sudetica (OPIZ) OBORNY (tax.) – řebříček obecný sudetský
Abies alba MILLER – jedle bělokorá
Aconitum lycoctonum L. emend. KOELLE subsp. lycoctonum – oměj vlčí mor pravý
Adenostyles alliariae (GOUAN) KERNER – havez česnáčková
Aethusa cynapioides (BIEB.) NYMAN – tetlucha vznešená
Agrostis vinealis SCHREBER – psineček tuhý
Alchemilla filicaulis BUSER subsp. filicaulis – kontryhel tenkolodyžný pravý
Alchemilla gruneica PLOCEK – kontryhel grúňský
Allium senescens subsp. montanum (F. W. SCHMIDT) HOLUB – česnek šerý horský
Alyssum montanum L. subsp. montanum – tařinka horská pravá
Anchusa officinalis L. – pilát lékařský
Anthemis tinctoria L. – rmen barvířský
Anthericum ramosum L. – bělozářka větevnatá
Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma (SCHULTES) ARCANG. – kerblík třebule štětinoplodý
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (KIT. ex SER.) NYMAN – úročník bolhoj mnoholistý
Arctium nemorosum LEJ. – lopuch hajní
Armeria vulgaris WILLD. subsp. vulgaris – trávnička obecná pravá
Arum cylindraceum GASPARR. (tax.) – árón východní
Aruncus vulgaris RAFIN. – udatna lesní
Atriplex oblongifolia WALDST. et KIT. – lebeda podlouhlolistá
Aurinia saxatilis subsp. arduini (FRITSCH) DOSTÁL – tařice skalní Arduinova
Avenula pratensis subsp. hirtifolia (PODP.) HOLUB – ovsíř luční chlupatý
Barbarea stricta ANDRZ. – barborka přitisklá
Barbarea vulgaris subsp. arcuata (J. PRESL et C. PRESL) REICHENB. – barborka obecná obloučnatá
Batrachium circinatum (SIBTH.) SPACH – lakušník okrouhlý
Berberis vulgaris L. – dřišťál obecný
Berula erecta (HUDSON) COVILLE – potočník vzpřímený
Blechnum spicant L. – žebrovice různolistá
Bothriochloa ischaemum (L.) KENG – vousatka prstnatá
Bromus japonicus THUNB. ex MURRAY – sveřep japonský
Caltha palustris subsp. cornuta (SCHOTT, NYMAN et KOTSCHY) HEGI (tax.) – blatouch bahenní růžkatý
Caltha palustris subsp. procumbens (BECK) NEUMAYER – blatouch bahenní poléhavý
Campanula moravica (SPITZNER) KOVANDA – zvonek moravský
Carduus nutans L. – bodlák nicí
Carex bohemica SCHREBER – ostřice šáchorovitá
Carex buekii WIMMER – ostřice Buekova
Carex cespitosa L. – ostřice trsnatá
Carex disticha HUDSON – ostřice dvouřadá
Carex flava L. – ostřice rusá
Carex humilis LEYSSER – ostřice nízká
Carex otrubae PODP. – ostřice Otrubova
Carex paniculata L. – ostřice latnatá
Carex pendula HUDSON – ostřice převislá
Carex polyphylla KAR. et KIR. – ostřice mnoholistá
Carex pseudocyperus L. – ostřice nedošáchor
Carex riparia CURTIS – ostřice pobřežní
Centaurea cyanus L. – chrpa modrá
Centaurea jacea subsp. oxylepis (WIMMER et GRAB.) HAYEK – chrpa luční ostroperá
Centaurea pseudophrygia C. A. MEYER – chrpa parukářka
Centaurium erythraea RAFN – zeměžluč hořká
Cerastium lucorum SCHUR emend. MÖSCHL – rožec hajní
Cerinthe minor L. – voskovka menší
Chamaecytisus ratisbonensis (SCHÄFFER) ROTHM. – čilimník řezenský
Chondrilla juncea L. – radyk prutnatý
Chrysosplenium oppositifolium L. – mokrýš vstřícnolistý
Cicerbita alpina (L.) WALLR. – mléčivec alpský
Circaea alpina L. – čarovník alpský
Cirsium acaule SCOP. – pcháč bezlodyžný
Cornus hungarica (KÁRPÁTI) SOÓ – svída uherská
Cornus mas L. – dřín jarní
Corydalis intermedia (L.) MÉRAT – dymnivka bobovitá
Corydalis solida (L.) CLAIRV. – dymnivka plná
Cotoneaster integerrimus MED. – skalník celokrajný
Cotoneaster niger subsp. moravicus HRAB.-UHR. (tax.) – skalník černý moravský
Cucubalus baccifer L. – nadmutice bobulnatá
Cynodon dactylon (L.) PERS. – troskut prstnatý
Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ subsp. fuchsii – prstnatec Fuchsův pravý
Daphne mezereum L. – lýkovec jedovatý
Dentaria enneaphyllos L. – kyčelnice devítilistá
Dianthus armeria L. – hvozdík svazčitý
Doronicum austriacum JACQ. – kamzičník rakouský
Eleocharis mamillata (LINDB. fil.) LINDB. fil. subsp. mamillata – bahnička bradavkatá pravá
Elytrigia intermedia (HOST) NEVSKI s. l. – pýr prostřední
Empetrum nigrum L. s. str. – šicha černá
Epilobium dodonaei VILL. – vrbovka rozmarýnolistá
Epilobium palustre L. – vrbovka bahenní
Epipactis helleborine (L.) CRANTZ subsp. helleborine – kruštík širolistý pravý
Equisetum telmateia EHRH. – přeslička největší
Erigeron macrophyllus HERBICH – turan velkolistý
Euonymus verrucosus SCOP. – brslen bradavičnatý
Euphorbia amygdaloides L. – pryšec mandloňový
Euphorbia virgata WALDST. et KIT. – pryšec prutnatý
Festuca pallens HOST – kostřava sivá
Festuca supina SCHUR – kostřava nízká
Festuca valesiaca SCHLEICHER ex GAUD. – kostřava walliská
Galium boreale L. – svízel severní
Galium spurium L. – svízel pochybný
Genista pilosa L. – kručinka chlupatá
Gentiana asclepiadea L. – hořec tolitovitý
Geranium sanguineum L. – kakost krvavý
Gnaphalium norvegicum GUNN. – protěž norská
Hacquetia epipactis (SCOP.) DC. – hvězdnatec zubatý
Hieracium cymosum L. – jestřábník chocholičnatý
Hieracium glaucescens BESSER – jestřábník šedozelený
Hieracium glaucinum JORDAN (tax.) – jestřábník nasivělý
Hieracium glomeratum FROEL. – jestřábník klubkatý
Hieracium maculatum SCHRANK – jestřábník skvrnitý
Hieracium onosmoides FRIES – jestřábník ruměnicovitý
Hieracium saxifragum FRIES – jestřábník lomikamenovitý
Hieracium schmidtii TAUSCH – jestřábník bledý
Hieracium schultesii F. W. SCHULTZ – jestřábník Schultesův
Hieracium wiesbaurianum UECHTR. – jestřábník Wiesbaurův
Hieracium zizianum TAUSCH – jestřábník Zizův
Imperatoria ostruthium L. (ind.?) – všedobr horní
Inula salicina L. subsp. salicina – oman vrbolistý pravý

Isopyrum thalictroides L. – zapalice žluťuchovitá
Knautia drymeia HEUFFEL – chrastavec křovištní
Knautia dipsacifolia (SCHRANK) KREUTZER – chrastavec lesní
Lavatera thuringiaca L. – slézovec durynský
Lemna gibba L. – okřehek hrbatý
Lemna trisulca L. – okřehek trojbrázdý
Lemna turionifera LANDOLT – okřehek červený
Libanotis pyrenaica subsp. bipinnata (ČELAK.) HOLUB – žebřice pyrenejská úzkolistá
Lilium martagon L. – lilie zlatohlavá
Listera ovata (L.) R. BR. – bradáček vejčitý
Loranthus europaeus JACQ. – ochmet evropský
Lunaria rediviva L. – měsíčnice vytrvalá
Lycopsis arvensis L. – prlina rolní
Malva alcea L. – sléz velkokvětý
Melica transsilvanica SCHUR – strdivka sedmihradská
Meum athamanticum JACQ. – koprník štětinolistý
Myosotis caespitosa C. F. SCHULTZ – pomněnka trsnatá
Myosotis discolor PERS. – pomněnka různobarvá
Myosotis sparsiflora POHL – pomněnka řídkokvětá
Neottia nidus-avis (L.) L. C. RICHARD – hlístník hnízdák
Nonea pulla (L.) DC. – pipla osmahlá
Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK – pupkovec pomněnkový
Papaver argemone L. – mák polní
Papaver dubium L. s. str. – mák pochybný
Pastinaca sativa subsp. urens (GODRON) ČELAK. – pastinák setý tmavý
Petasites kablikianus TAUSCH ex BERCHTOLD – devětsil Kablíkové
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. BALL et HEYWOOD – hvozdíček prorostlý
Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR. – smldník jelení
Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH – smldník olešníkovitý
Phleum rhaeticum (HUMPHRIES) RAUSCHERT – bojínek švýcarský
Pinus ×pseudopumilio (WILLK.) BECK – borovice rašelinná
Polygala multicaulis TAUSCH – vítod ostrokřídlý
Polystichum aculeatum (L.) ROTH – kapradina laločnatá
Potentilla alba L. – mochna bílá
Potentilla arenaria BORKH. – mochna písečná
Potentilla aurea L. – mochna zlatá
Potentilla hedrichii (DOMIN) DOMIN (tax.) – mochna Hedrichova
Potentilla palustris (L.) SCOP. – mochna bahenní
Potentilla pusilla HOST (tax.) – mochna nízká
Potentilla recta L. s. l. – mochna přímá
Primula veris L. subsp. veris – prvosenka jarní pravá
Pseudolysimachion spicatum (L.) OPIZ – rozrazil klasnatý
Pyrus pyraster (L.) BURGSD. – hrušeň polnička
Quercus pubescens WILLD. – dub pýřitý
Ranunculus platanifolius L. – pryskyřník platanolistý
Rubus acanthodes H. HOFFMANN – ostružiník šídloostný
Rubus adalberti HOLUB et TRÁVNÍČEK ined. – ostružiník Vojtěchův
Rubus bohemiicola HOLUB – ostružiník český
Rubus brdensis HOLUB – ostružiník brdský
Rubus indusiatus FOCKE – ostružiník okrouhlý
Rubus josholubii H. E. WEBER – ostružiník Holubův
Rubus permollissimus HOLUB, TRÁVNÍČEK et HAVLÍČEK ined. – ostružiník nejměkčí
Rubus phyllostachys P. J. MUELLER – ostružiník prolistěný
Rubus praecociformis TRÁVNÍČEK ined. – ostružiník velkolatý
Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA – skřípinec jezerní
Senecio erraticus BERTOL. – starček bludný
Serratula tinctoria L. – srpice barvířská
Seseli osseum CRANTZ – sesel sivý
Silene noctiflora L. – silenka noční
Sorbus aria (L.) CRANTZ – jeřáb muk
Sorbus torminalis (L.) CRANTZ – jeřáb břek
Spergula morisonii BOREAU – kolenec Morisonův
Stipa capillata L. – kavyl vláskovitý
Streptopus amplexifolius (L.) DC. – čípek objímavý
Taraxacum copidophyllum DAHLST. – pampeliška šavlovitá
Taraxacum nordstedtii DAHLST. – pampeliška Nordstedtova
Taraxacum proximum (DAHLST.) RAUNK. – pampeliška spřízněná
Taraxacum tragopogon KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška kozí brada
Tephroseris crispa (JACQ.) SCHUR – starček potoční
Thymus pannonicus ALL. – mateřídouška panonská
Thymus praecox OPIZ – mateřídouška časná
Trifolium alpestre L. – jetel podhorní
Ulmus laevis PALLAS – jilm vaz
Ulmus minor MILLER emend. REICHENB. – jilm ladní
Utricularia australis R. BR. – bublinatka jižní
Valeriana dioica L. – kozlík dvoudomý
Valeriana excelsa subsp. procurrens (WALLR.) HOLUB – kozlík výběžkatý chlupatý
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (MIKAN fil.) HOLUB – kozlík výběžkatý bezolistý
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia SOÓ – kozlík ukrajinský chlumní
Valerianella dentata (L.) POLLICH subsp. dentata – kozlíček zubatý pravý
Veratrum album subsp. lobelianum (BERNH.) REICHENB. – kýchavice bílá Lobelova
Verbascum chaixii subsp. austriacum (ROEMER et SCHULTES) HAYEK – divizna jižní rakouská
Veronica dillenii CRANTZ – rozrazil Dilleniův
Veronica montana L. – rozrazil horský
Veronica scutellata L. – rozrazil štítkovitý
Veronica teucrium L. – rozrazil ožankový
Veronica verna L. – rozrazil jarní
Viburnum lantana L. (ind.) – kalina tušalaj
Vicia dumetorum L. – vikev křovištní
Viola biflora L. – violka dvoukvětá
Viola mirabilis L. – violka divotvárná
Viscum album L. s. str. – jmelí bílé
Viscum album subsp. austriacum (WIESB.) VOLLMANN – jmelí bílé borovicové
Zannichellia palustris L. subsp. palustris – šejdračka bahenní pravá

C4b (DD) – vzácnější taxony vyžadující pozornost – nedostatečně prostudované

Alchemilla walasii PAWŁ. – kontryhel Walasův
Angelica archangelica L. (ind.?) – andělika lékařská
Avena nuda L. – oves nahý
Avena strigosa SCHREBER – oves hřebílkatý
Batrachium peltatum (SCHRANK) J. PRESL – lakušník štítnatý
Betula carpatica WILLD. – bříza karpatská
Betula celtiberica ROTHM. et VASCONCELLOS (tax.) – bříza skalní
Cardamine hirsuta L. (ind.) – řeřišnice srstnatá
Cardamine pratensis subsp. major TOMŠOVIC (tax.) – řeřišnice luční velkokvětá
Carex chabertii F. W. SCHULZ – ostřice Chabertova
Carex nigra subsp. juncella (FRIES) LEMKE (tax.) – ostřice obecná sítinovitá
Centaurea biebersteinii DC. – chrpa drobnoúborná
Cerastium pumilum Curtis s. str. (tax.) – rožec nízký
Cotoneaster matrensis DOMOKOS (tax.) – skalník matranský
Dactylis glomerata subsp. slovenica DOMIN (tax.) – srha laločnatá slovenská
Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica (DEYL) CONERT (tax.) – metlice trsnatá jihočeská
Dianthus sabuletorum subsp. serpentini (PODP.) HOLUB (tax.) – hvozdík panonský hadcový
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis HENRARD – rosička krvavá brvitá
Dryopteris expansa (C. PRESL) FRASER-JENKINS – kapraď podobná
Erysimum hieraciifolium L. – trýzel jestřábníkovitý
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (KOCH) ARCANG. (tax.) – zemědým lékařský Wirtgenův
Galium glaucum subsp. hirsutum (WALLR.) HOLUB (tax.) – svízel sivý mrtnatý
Hieracium erythropodum UECHTR. (tax.) – jestřábník rudonohý
Juncus minutulus (ALB. et JAH.) PRAIN – sítina drobounká
Larix sudetica DOMIN (tax.) – modřín sudetský
Lythrum salicaria subsp. intermedium (LEDEB.) TACIK (tax.) – kyprej vrbice prostřední
Melampyrum herbichii WOŁOSZCZAK (tax.) – černýš Herbichův
Picris paleacea VEST (tax.) – hořčík plevkatý
Plantago major subsp. winteri (WIRTGEN) W. LUDWIG (tax.) – jitrocel větší slaniskový
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna (SCHUR) ASCHERSON et GRAEBNER (tax.) – lipnice cibulkatá ladná
Polygonum calcatum LINDMAN – truskavec leskloplodý
Potentilla thyrsiflora HÜLSEN ex KERNER (tax.) – mochna kytkokvětá
Primula elatior subsp. tatrensis (DOMIN) SOÓ – prvosenka vyšší tatranská
Prunus spinosa subsp. cerasina HRAB.-UHR. (tax.) – trnka třešňovitá
Prunus spinosa subsp. fechtneri DOMIN (tax.) – trnka Fechtnerova
Prunus spinosa subsp. megalocarpa DOMIN (tax.) – trnka velkoplodá
Prunus spinosa subsp. moravica DOMIN (tax.) – trnka moravská
Prunus spinosa subsp. ovoideo-globosa DOMIN (tax.) – trnka vejčitoplodá
Quercus dalechampii TEN. – dub žlutavý
Quercus polycarpa SCHUR – dub mnohoplodý
Rosa andegavensis BAST. (tax.) – růže ostnatá
Rosa blondeana RIP. ex DÉSÉGL. (tax.) – růže leskavá
Rosa deseglisei BOREAU (tax.) – růže žláznatá
Rosa intricata GREN. (tax.) – růže matoucí
Rosa pomifera J. HERMANN – růže jablíčkonosná
Rosa squarrosa (RAU) BOREAU (tax.) – růže kostrbatá
Rosa stephanocarpa DÉSÉGL. et RIP. (tax.) – růže věncoplodá
Rubus gothicus E. H. L. KRAUSE – ostružiník gótský
Sanguisorba minor subsp. polygama (WALDST. et KIT.) HOLUB – krvavec menší měkkoostenný
Setaria decipiens SCHIMPER – bér klamný
Silene pseudotites BESSER ex REICHENB. – silenka paušnice
Silene vulgaris subsp. antelopum (VEST) HAYEK (tax.) – silenka nadmutá obrovská
Sparganium erectum subsp. oocarpum (ČELAK.) DOMIN (tax.) – zevar vzpřímený vejcoplodý
Taraxacum aurosulum LINB. fil. – pampeliška nazlátlá
Taraxacum boekmanii BORGVALL – pampeliška Boekmanova
Taraxacum brachylepis MARKL. ex PUOLANNE – pampeliška krátkolistenná
Taraxacum corynodes HAGL. – pampeliška kyjovitá
Taraxacum croceiflorum DAHLST. – pampeliška šafránokvětá
Taraxacum cyanolepis DAHLST. – pampeliška fialová
Taraxacum duplidentifrons DAHLST. – pampeliška dvouzubá
Taraxacum fusciflorum H. ØLLG. – pampeliška hnědoúborná
Taraxacum haematicum HAGL. ex H. ØLLG. et H. WITTZELL – pampeliška krvavá
Taraxacum intermedium RAUNK. s. l. – pampeliška prostřední
Taraxacum lamprophyllum M. P. CHRIST. – pampeliška lesklolistá
Taraxacum lancidens HAGENDYJK, VAN SOEST et ZEVENBERGEN – pampeliška tenkozubá
Taraxacum lucidum DAHLST. – pampeliška lesklá
Taraxacum pannucium DAHLST. – pampeliška pobledlá
Taraxacum pseudohamatum DAHLST. – pampeliška hrbatá
Taraxacum pseudoretroflexum M. P. CHRIST. – pampeliška zprohýbaná
Taraxacum quadrans H. ØLLG. – pampeliška hranatá
Taraxacum ruptifolium H. ØLLG. – pampeliška potrhaná
Taraxacum subhamatum M. P. CHRIST. – pampeliška odchylná
Taraxacum tenebricans (DAHLST.) RAUNK. – pampeliška tmavá
Taraxacum undulatum LINB. fil. et MARKL. – pampeliška zvlněná
Tragopogon pratensis subsp. minor (MILLER) WAHLENB. (tax.) – kozí brada luční menší
Valeriana excelsa subsp. transiens (E. WALTHER) HOLUB (tax.) – kozlík výběžkatý přechodný
Xanthium albinum (WIDDER) H. SCHOLZ – řepen polabská
Zannichellia palustris subsp. pedicellata (WAHLENB. et ROSÉN) ARCANG. – šejdračka bahenní stopečkatá