Syn.: Carex schreberi Schrank, Vignea praecox (Schreb.) Soják
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex praecox
Rozšíření: Submediterání, subkontinentální a eurasijské. Na našem území roste roztroušeně, v teplých oblastech hojně. V nížinách a pahorkatinách sahá do 400 m n. m., v horách se vyskytuje jen sekundárně.
Ekologie: Roste na sušších pasekách, v suchých trávnících, na loukách, píscích, mezích, stráních a náspech. Můžeme ji nalézt také v lesních lemech a v podrostech teplomilných doubrav. Řidčeji se vyskytuje i na nížinných zaplavovaných loukách. Preferuje vysýchavé, písčité až hlinité půdy.
Popis: Výběžkatá stejnoklasá ostřice (čili Vignea). Lodyha je tuhá a i za plodu delší než listy, které jsou 1–2 mm široké, tuhé, žlábkovité až svinuté. Bledě hnědé pochvy dolních listů se nerozpadají. Kvete od dubna do května 1–2 cm dlouhým, nahoře hustým květenstvím. Všechny klásky obsahují samičí i samčí květy a ten nejspodnější je podepřen rozšířenou osinkatou plevou. Tmavě hnědě rezavé plevy nápadně zbarvují tyto rovné až přímo odstálé klásky. Mošničky jsou v horní třetině včetně 1 mm dlouhého zobánku zřetelně křídlaté.
Záměny: Podobný a blízce příbuzný vlhkomilnější druh C. curvata (v některých pojetích považován jen za poddruh) se odlišuje chabou a za plodu ohnutou lodyhou. Její mošničky jsou navíc křídlaté jen mimo zobánek. Dalším podobným druhem je C. brizoides, která se liší světlou barvou klásků a svým typickým zvlněným charakterem porostu. Z kriticky ohrožených stejnoklasých ostřic rostoucích na území ČR jsou ostřici časné více či méně podobné druhy C. stenophylla, C. chorrdorhiza a C. pseudobrizoides.
Carex praecoxCarex praecox
Carex praecoxCarex praecox
Fotografováno ve dnech 3. 5. 2008 (Dunajovické kopce) a 30. 5. 2008 (Váté písky u Bzence).