Syn.: Carex limosa var. irrigua Wahlenb., Carex limosa var. subalpina Brügger, Carex irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe, Carex paupercula subsp. irrigua (Wahlenb.) Löve et Löve, Carex paupercula var. irrigua Fern, Carex planifolia Kohts, Carex magellanica subsp. planitiei (Asch. et Graebn.) W. Schultze-Motel., Carex paupercula Michx.
České mená: ostřice magellanská (Dostál 1950), ostřice chudá vrchovištní (Dostál 1989), ostřice vrchovištní (Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica magellanská (Dostál 1950)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex magellanica subsp. irrigua
Rozšírenie: Cirkumpolárny taxón – Severná Amerika, Grónsko, Island, severná Eurázia. V Európe sa okrem Škandinávie vyskytuje na Britských ostrovoch, v Alpách a na Balkáne (Rumunsko, Bulharsko). V strednej Európe, kde je považovaný za glaciálny relikt, rastie v Nemecku, Poľsku. V ČR je výskyt doložený z viacerých lokalít na Šumave a v Krkonošiach. V SR je druh známy z jedinej lokality na severe územia v Oravskej kotline. Na južnej pologuli v Patagónii, Ohňovej zemi a na Falklandoch rastie blízky taxón Carex magellanica Lam. subsp. magellanica.
Ekológia: Rastie v horských oblastiach, ojedinele aj v podhorí. Osídľuje slatiny s nízkym obsahom báz a šlenky na vrchoviskách. Kvitne od mája do júla.
Carex magellanica subsp. irrigua
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–35(–50) cm. Byľ priama, štíhla, hore slabo sklonená, drsná. Listy ± dĺžky byle, bledozelené, 2–4 mm široké, ploché. Súkvetie z 3–4 klasov. Samčí klas jeden, vrcholový, kopijovitý, samičie klasy 2–3, podlhovasto vajcovité, oddialené, dlho stopkaté, ovisnuté. Listene krátko pošvaté, listeň spodného klásku dlhší, zriedkavo rovnako dlhý ako súkvetie. Pamechúriky široko vajcovité, sivozelené až modrozelené, bez zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku iba nedávno objavený taxón, v červenom zozname zaradený ako kriticky ohrozený CR, je navrhnutý na ochranu v pripravovanej vyhláške. V ČR zákonom chránený (§2), silne ohrozený taxón (C2r) (ako Carex paupercula). Chránený i vo Francúzsku.
Poznámka: Jeden z najvzácnejších taxónov čeľade Cyperaceae v slovenskej flóre s jedinou známou lokalitou v Západných Karpatoch.
Carex magellanica subsp. irriguaCarex magellanica subsp. irrigua
Carex magellanica subsp. irrigua
Foto: 5. 7. 2007 (Slovensko, Oravská kotlina).