Původně šlechtické venkovské sídlo ze 16. století bylo obklopeno pravidelnou francouzskou zahradou, která byla v roce 1830 přeměněna na anglický park. Později byl park zpřístupněn veřejnosti. Jako pozůstatek II. světové války jsou v parku německé bunkry.
Clingendael
Park je výletní místo snadno dostupné z centra Haagu nebo z čtyřproudé silnice N44.
Clingendael
Rozsáhlé vodní plochy a vzrostlé běžnější dřeviny vytvářejí v parku atraktivní scenérie. Největším lákadlem je však slavná japonská zahrada, která se nalézá na ostrůvku mezi dvěma kanály. Zahrada má přísný návštěvnický režim a je přístupná pouze jeden měsíc na jaře a 14 dní na podzim.
Clingendael
Zahradu založila majitelka velkostatku Clingendael hraběnka Marguerite Mary van Brienen (1871–1939), nazývaná Lady Daisy. Ta navštívila několikrát Japonsko, které ji uchvátilo přírodními krásami, architekturou a filozofií. Hraběnka toužila vytvořit originální japonskou zahradu také v Nizozemsku. Za tím účelem dovezla začátkem 20. století přímo z Japonska originální čajový pavilon, sochy, lucerny i některé rostliny.
Clingendael
Clingendael
Lady Daisy se snažila vdechnout své zahradě „duši“ japonských zahrad. Zahrada má unikátní atmosféru. Vlhké klima umožňuje růst mechů, které vytvářejí podrost prakticky v celé zahradě.
Pro svoji jedinečnost a ohromnou historickou hodnotu byla zahrada v roce 2001 zařazena do seznamu národních památek.
Clingendael
Kromě japonské zahrady je v parku Clingendael umístěna pravidelná nizozemská zahrada (Dutch Garden). Založena byla v roce 1915 jako kontrast ke stále sílícím snahám o rušení pravidelných zahrad a jejich nahrazování anglickými parky. Zahrada se skládá z geometricky sestříhaného zimostrázu a výsadeb letniček a trvalek. Navrhl ji architekt L. A. Springer (1855–1940). Obnovena byla v roce 2009. V parku je také malé rosarium.
Clingendael