Historie města Ninfa (asi 60 km jihovýchodně od Říma) sahá do období Římské říše, ve 12. století byla Ninfa opevněným sídlem s hradem, katedrálou a řadou zděných domů patřících rodu Caetani. Za renesance ale byla opuštěna pro výskyt malárie, zpustla a řada budov se zřítila.
Giardini di Ninfa
Ve 20. letech 20. století založila rodina Caetani okolo chátrajících budov zahrady a anglický park. Ruiny obklopené zelení zahrad vytvářejí úžasné neopakovatelné romantické scenérie. Vlastní zahrada je pouze omezeně přístupná v sezóně s průvodcem; za zvláštní vstupné je přístupná také ovocná zahrada. Původní anglický park s rozsáhlými vodními nádržemi (pět rybníků) nyní slouží jako rezervace (Area rinaturalizzata) pod patronací WWF a je veřejnosti, alespoň v době hnízdění ptactva, nepřístupný. Průvodce v přírodě blízkém areálu jako významné uvádí pouze druhy Myriophyllum verticillatum a Sparganium emersum.
Giardini di Ninfa
Do původních porostů borovic a cypřišů, které rostou mezi ruinami, byla vysazena řada exotických a zahradních rostlin. Zahrada je velice bohatá především dendrologicky, za zmínku stojí například obrovský květnatý dřín (Cornus kousa) či mohutné sturače (Liquidambar orientalis). Nepřehlédnutelné jsou také velké keře stálezelených mahónií (Mahonia media). Na několika místech je také vysazena zajímavá východoasijská dřevina Nandina domestica. Prohlédnout si můžete i vzrostlý bambusový les. Po zdech se pnou přísavníky, vistárie i popínavé růže.
Giardini di NinfaGiardini di Ninfa
Ve výsadbách je zastoupena i řada trvalek, především denivky a kosatce. Volně zde také roste Zantedeschia aethiopica a u kanálu obrovská Gunnera manicata. V celém areálu je běžný jelení jazyk (Asplenium scolopendrium) i další druhy kapradin.
Giardini di Ninfa
Zahrady Ninfa patří k nejvýznamnějším ukázkám romantických zahrad ve střední Itálii, které potěší svojí originálností, záplavou květů i zajímavými exotickými druhy rostlin. Pokud se rozhodnete ji navštívit, zjistěte si aktuální otevírací dobu na internetu.
Giardini di Ninfa
Fotografie byly pořízeny dne 7. 6. 2009, během expedice Botanické zahrady hl. m. Prahy.