Vilu, která se nachází na okraji italské Florencie, koupil v roce 1477 Lorenzo di Medici. Pravě tady tvořil svá díla italský renesanční malíř Sandro Botticelli (1445–1510), kterého Lorenzo velmi podporoval. Vznikly zde například jeho světoznámé obrazy Primavera (Jaro) a Zrození Venuše. Malby zůstaly ve vile až do roku 1815, dnes jsou uloženy ve florencijské Galerii Uffizi.
Villa di Castello
Vilu si zvolil za své letní sídlo velkovévoda Casini I. a byl to on, kdo povolal v roce 1532 architekta Tribola, aby přestavěl palác a založil novou zahradu. Vznikla tak jedna z nejkrásnějších a nejznámějších zahrad své doby. Zahrada se rozprostírá v mírném svahu za vilou. Základním tvarem zahrady je čtverec.
Villa di Castello
Zahrada je ze všech stran ohraničená zdmi, na kterých se daří pnoucím růžím. Dolní polovinu zahrady tvoří čtvercové rastry, jsou doplněny květinami a zimostrázovými brodériemi. Výsadby jsou doplněny citrusy a starými odrůdami růží. Tomuto prostoru dominuje Herkulova fontána a množství plastik. Cestou do horní stinné zahrady dojdeme ke grottě kde uvidíme opravdové i smyšlené druhy zvířat. Vše je doplněno mozaikou z oblázků a mušlí.
Villa di Castello
Projdeme schodištěm do horní zahrady, kde je příjemný pobyt ve stínu stálezelených listnáčů a jehličin. Příjemnou atmosféru dokresluje jezírko s ostrovem se sochou obra. Vodní prvky byly původně zásobovány vodou z římského aquaduktu.
Villa di Castello
Na konci 18. století nechal velkovévoda Pietro Leopoldo zahrady přebudovat. Přesto tato zahrada zůstala jednou z typických ukázek italské renesanční zahradní tvorby.
Villa di Castello
Villa di Castello
Fotografováno dne 25. 4. 2007.