V samotném středu Calgary, největšího města kanadské provincie Alberta, leží pozoruhodná zahrada z 1. poloviny 20. století, která patří k nejstarším dochovaným zahradám v celé západní Kanadě. Tímto tvrzením nikterak nepřeháníme, vždyť třeba nejdéle fungující botanická zahrada Kanady ve Vancouveru vznikla až v roce 1916. Současná rozloha Reader Rock Garden činí 1,2 hektaru a byla založena někdejším superintendentem calgarských parků Williamem Rolandem Readerem, který ji budoval v letech 1913 až 1943.
Reader Rock Garden
I když samotné Calgary leží v oblasti prérií, jen nedaleko od jeho západního okraje se už zvedá předhůří Skalistých hor. A právě zde sbíral Reader rostliny pro svou novou zahradu. Za třicet let sem vysadil na 4500 různých rostlin převážně z horských oblastí Alberty, ale také z prérie. Tato zahrada mu sloužila jako svérázný výstavní prostor, ale zároveň i jako testovací plocha, na které se seznamoval s možnostmi pěstování jihokanadských rostlin v městských parcích a zahradách. O výsledcích své práce tehdy informoval veřejnost i na stránkách calgarského tisku. A především se tedy zasloužil o rozšíření těchto rostlin do veřejných rekreační prostor – u silnic vysadil aleje stromů, rozšířil plochu městských parků, dětských hřišť, navrhl ve městě i golfové hřiště a tenisové kurty. Nejucelenější památkou jeho doby je však jistě právě tato zahrada.
Reader Rock Garden
Některé domácí rostliny, jako například kociánek Antennaria rosea, božskokvět Dodecatheon pulchellum nebo lilii Lilium philadelphicum, pomáhal uvést do kultury, v případě jmenované lilie dokonce zaslal semena na britský královský dvůr.
Přivážel však do Kanady i rostliny z jiných oblastí světa, známá je třeba jeho introdukce východohimálajského druhu Meconopsis betonicifolia, udržoval kontakty a vyměňoval rostliny s Frankem Skinnerem v Manitobě, arboretem Harvardské univerzity v USA i s Kew Gardens v Londýně.
Reader Rock Garden
Na začátku 21. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce zahrady a v roce 2006 byla znovu otevřena i pro veřejnost. V současnosti je zahrada vyhledávaným místem odpočinku obyvatel i návštěvníků města, svou roli však sehrává i při výchově mladé generace. V zahradě se konají vzdělávací programy pro žáky místních škol. Nechybí zde však ani kurzy pro dospělé, a to jak zahradnické, tak šířeji přírodovědně zaměřené, právě odtud míří vycházky i do přírodních parků v širším okolí Calgary. Konají se zde také kurzy pozorování ptactva. Pěstuje se tu asi na 4 tisíce druhů rostlin. Je jistě zajímavé, že tato zahrada je v péči místní neziskové organizace, která pro její údržbu získává finance jak státní, tak privátní.
Reader Rock Garden
Celá tato zahrada je tedy v podstatě působivou památkou na člověka, který se snažil upravit překotně se rozrůstající kanadské velkoměsto do lidsky vstřícné metropole plné parků, upravených cest i rekreačních ploch. K tomuto účelu se snažil do nejvyšší možné míry využít především místní vegetaci.
Reader Rock Garden