Na severním okraji nejjižnějšího izraelského města Eilat, při vstupu z pouštní oblasti Arava, se rozkládá malá botanická zahrada. Je vystavěna na kamenných terasách ve starověkém biblickém stylu a osázena asi tisícovkou taxonů ovocných a okrasných stromů, keřů, bylin a užitkových rostlin z celého světa.
Botanical Garden of Eilat
Zahrada vznikla na místě bývalé vojenské základny a rychle se rozvíjí. Využívá mírně kopcovitého terénu, na svazích jsou vytvořeny kamenné terasy a zrekonstruovaný potok s vodopádem, na temeni pahorků jsou pak výhledy na záliv Rudého moře, hory Edom, město Eilat a na okolní pouštní krajinu.
Botanical Garden of Eilat
Zahradu tvoří několik částí. Za vchodem je oddělení věnované převážně užitkovým rostlinám a malá zásobní zahrada. Následuje oddělení s palmami a dalšími rostlinami s ekologií odpovídající místnímu klimatu.
Botanical Garden of Eilat
Potok s vodopády a jezírky vytváří vhodné mikroklima pro vlhkomilné rostliny a odděluje chloubu zahrady na severním svahu – deštný les. Kupodivu nejde v místním pouštním klimatu o velké skleníky, ale o volnou výsadbu, kde je potřebná vzdušná vlhkost zajišťována častým mlžením. Jemné kapičky vody se v pravidelných intervalech snášejí do větví stromů, na podrost, i na překvapené návštěvníky procházející se po stezkách. Deštný les byl pro veřejnost otevřen v červnu 2010.
Botanical Garden of Eilat
Na svahu obráceném k jihozápadu vede „kaktusová stezka“ s porostem kaktusů, sukulentů a dalších rostlin z aridních oblastí. U východu je pak oddělená prodejní část zahrady, kde je možné zakoupit některé rostliny, zařízení a doplňky pro zahrady.
Botanical Garden of Eilat
Návštěvníci mohou obdivovat 400 let starý olivovník. Tabulkami s celým latinským jménem je označeno jen omezené množství rostlin, zato jsou doplněny i dalšími informacemi o těchto druzích v hebrejštině, angličtině a ruštině, tak je to například u druhů Adansonia digitata, Cocos nucifera, Acacia tortilis, Terminalia catappa. Další tabulky seznamují pouze s rodovými jmény rostlin nebo s místními jmény.
Botanical Garden of Eilat
Zahrada má i prostory pro posezení, možnosti občerstvení a atrakce pro děti. Je možné si objednat komentovanou prohlídku pro jednotlivce i skupiny nebo procházet se zahradou po stezkách podle plánku a ukazatelů.
Podivuhodně rajsky rozkvetlé místo na okraji pouště!
Botanical Garden of Eilat
Fotografováno dne 18. 10. 2012.