Na okraji Innsbrucku leží zámek Ambras (Amras), který je spojen se jménem Ferdinanda II., druhého syna císaře Ferdinanda I. Habsburského. První manželkou Ferdinanda II. byla měšťanka z přední bankéřské rodiny z Augsburgu, Filipína Welserová. Jednalo se o tzv. morganatické manželství, Filipína byla společensky mnohem nižšího původu. Ferdinand II. se kvůli sňatku vzdal případného nástupnictví na trůn a i jeho děti z tohoto manželství byly z nástupnictví vyloučeny.
Ambras
Ferdinand II. byl určitou dobu českým místodržícím (nechal vystavět letohrádek Hvězda v Praze) a později vládl v Tyrolsku. Vzhledem k svému manželství nemohl pomýšlet na nejvyšší pozice v habsburské říši (mnohokrát na něj naléhali, aby dal své manželství zrušit) a věnoval se spíše sbírání „kuriozit“.
Ambras
Když se stal vládcem Tyrolska, pověřil italské architekty, aby středověkou pevnost nad Innsbruckem přebudovali na renesanční zámek. Starší část, tzv. Horní zámek, je spojena s nádvořím renesančním Španělským sálem. Ferdinand pro své rozsáhlé sbírky nechal vybudovat výstavní místnosti, dnes tzv. Dolní zámek. Jeho sbírka je jediná sbírka z té doby, která je uložena na původním místě. Na zámku Ambras se za Ferdinanda II. Tyrolského konaly často slavnosti a hony.
Ambras
Filipína Welserová byla naopak známa svým léčitelským uměním – sbírala léčivé rostliny, léčila raněné a jiné nemocné. Sepsala (spolu s dvorním lékařem G. Handschem) knihu receptů, přes 200 jich je v rukopise uchovaném v Národní knihovně ve Vídni. Také její teta Kateřina Lokšanská, která sídlila na Březnici, si vedla podobný spis s recepty.
Ambras
V nádvoří Dolního zámku a jižně od Horního zámku je okrasná zahrada ve francouzském stylu, s jezírkem a umělou jeskyní, pravděpodobně zbytek původní renesanční zahrady.
Právě jeskyně je uváděna v popisech slavností za Ferdinanda II., sloužila jako místo přijímání nových hostů, kteří zde museli vypít velký pohár vína. V zahradě jsou stříhané tisy, habry a zimostráz, doplněné vavříny, citrusy a pivoňkami.
Ambras
Nad jezírkem roste převislý jasan. Na tuto zahradu směrem k Innsbrucku navazuje anglický park, který využívá krajinu kolem zámku. Hned u hlavního vchodu je velký rybník (Grosse Weiher, nadmořská výška 579 m, hloubka až 5 m) vybudovaný na potoce Aldranser. Na potoce Sistranser je vytvořen umělý vodopád, do parku patří i hluboká údolí s mosty přes potoky.
Ambras
Celý areál je obklopen zdmi, u severního vchodu do parku jsou zbytky věže původního kostela sv. Jiří. Na mnoha místech jsou vyhlídky na protější alpský hřeben. V parku jsou využity především původní dřeviny, např. javory kleny, buky, smrky, doplněné například tureckou lískou a převislým bukem. Novější výsadby využívají exotičtější dřeviny, z nich jmenujme liliovník a cedr.
Ambras
Fotografováno dne 6. 6. 2009.