Botanickou zahradu v ugandském Entebbe najdeme na severním břehu Viktoriina jezera, asi 35 km od centra hlavního města Kampaly a jen 8 km od významného mezinárodního letiště v Entebbe. Leží v nadmořské výšce okolo 1134 m, její rozloha činí asi 35 ha.
Entebbe Botanic Gardens
Byla založena už v roce 1898, tedy v době, kdy byla Uganda britským protektorátem. Jejím tehdejším posláním byla – podobně jako v jiných koloniálních zahradách – především introdukce cizích zemědělských plodin do této části světa. A tak se tu objevil kávovník, kakaovník, čajovník i kaučukovník. Klimatické podmínky Ugandy se ukázaly pro tyto plodiny jako vhodné, a tak se šířily dále po celé oblasti. Káva je dnes významným artiklem ugandského exportu.
Entebbe Botanic Gardens
Dříve tato zahrada schraňovala na 2500 druhů rostlin, byly zde zastoupeny především rostliny z tropických a subtropických oblastí celého světa. Jenže v roce 1962 získala Uganda nezávislost, se svobodou bohužel přišly i časy neklidu a politických krizí, které vyústily i do nejednoho ozbrojeného konfliktu a krveprolití. Snad nejhorším obdobím byla sedmdesátá léta 20. století, avšak nepokoje trvaly se střídavou intenzitou až do roku 2007. Od tohoto roku probíhají mírová jednání. V této dosti dlouhé době nebyl na zahradu čas, chyběly i patřičné prostředky, proto značně pustla. Dnes se již naštěstí časy změnily a Uganda opět patří k zemím poněkud klidnějším.
Entebbe Botanic Gardens
Až donedávna zahrada sloužila výhradně k veřejné rekreaci, byla pouze vhodným místem pro odpočinek a zábavu místních obyvatel. Občas se stávala dokonce i pastvinou pro stáda dobytka, která se sem stahovala z okolí. Scházely snahy o odbornější vedení sbírek a jejich systematické budování. Vědecký výzkum samozřejmě zcela chyběl. Dnes již lze zaznamenat snahy o zlepšení této situace. Zahrada je sice stále spíše milým parkem, dost dobře vhodným pro pickniky v trávě, uvažuje se však i o zřízení květinových záhonů a zahrady léčivých rostlin, stejně tak sociálního zázemí pro návštěvníky.
Entebbe Botanic Gardens
V budoucnosti entebbská botanická zahrada údajně chce pomáhat propojovat ochranářské projekty s rozvojem zemědělství, hodlá studovat možnosti využití místních původních druhů rostlin pro zemědělskou či průmyslovou produkci. Zahrada by měla sloužit i vzdělávání. Doufejme, že v mírových podmínkách se tyto vize promění ve skutečnost.
Entebbe Botanic Gardens
Fotografováno v říjnu 2014.