První botanickou zahradu v Singapuru založil sir Thomas Stamford Raffles už v roce 1822. Měla sloužit k zajištění introdukce užitkových rostlin do celé této oblasti. Tento pokus však nebyl příliš úspěšný, v roce 1829 byla zahrada uzavřena.
Singapore Botanic Gardens
Teprve v roce 1859 byla zřízena botanická zahrada na místě, na kterém se nachází dodnes. Na jejím vzniku měla největší zásluhu zdejší Agri-Horticultural Society, která chtěla zahradu využívat pro své akce, výstavy květin a rekreaci. Do podoby zahrady se tehdy výrazně zapsal zahradní architekt Laurence Niven, jehož koncepce je na zahradě patrná dodnes.
Singapore Botanic Gardens

Singapore Botanic Gardens

V roce 1874 však převzala řízení zahrady koloniální vláda, pro veřejnost byla botanická zahrada otevřena v roce 1875. Od roku 1877 byl jejím ředitelem Henry N. Ridley, který v ní vytvořil centrum pro šíření pěstování kaučuku v jihovýchodní Asii.
Ve druhé čtvrtině 20. století zahrada – za ředitelství Erica Holttuma – zase proslula především kultivací orchidejí. Singapur se právě v této době stal významným světovým centrem obchodu s orchidejemi.
V době japonské okupace za 2. světové války zahrada pokračovala ve vědecké činnosti, její sbírky nebyly nijak poškozeny. Jako zástupce ředitele tady tehdy působil například Edred J. H. Corner, pozdější profesor tropické botaniky na univerzitě v Cambridge.
V šedesátých letech minulého století sehrála zahrada důležitou roli v ozeleňování Singapuru, dodávala rostliny pro úpravy veřejné zeleně v celém tomto městském státě.
Singapore Botanic Gardens
Zahrada se v současnosti rozkládá na celkové ploše téměř 64 hektarů. Najdeme v ní tři jezera a dokonce i několikahektarový tropický deštný prales, který je starší než sama zahrada. Nejstatnějším památným stromem zahrady je exemplář malajského druhu Terminalia subspathulata, který dosahuje výšky 47 metrů.
Singapore Botanic Gardens

Singapore Botanic Gardens

Avšak jednou z největších atrakcí zahrady je tříhektarová National Orchid Garden, která byla založena v osmdesátých letech 20. století a dnes schraňuje asi tisíc botanických druhů a 2 tisíce hybridů orchidejí. Především v oblasti pěstování hybridů má singapurská zahrada značné úspěchy. Prvním singapurským registrovaným hybridem orchideje byl kříženec druhů Vanda hookeriana a Vanda teres, který v roce 1893 popsal tehdejší ředitel zahrady Ridley jako Vanda ´Miss Joaquim´. Právě tento hybrid se později stal národní rostlinou Singapuru.
Ve zdejším Orchidariu jsou však pěstovány i druhy botanické, například zástupci rodů Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Dendrobium, Doritis, Paraphalaenopsis, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda a Vandopsis. V chlazeném skleníku jsou pěstovány také druhy z horských oblastí tropů. V blízkosti orchideové zahrady byla v roce 2003 založena i cenná zahrada zázvorovitých rostlin.
Singapore Botanic Gardens

Singapore Botanic Gardens

Své poslání singapurská botanická zahrada spatřuje především ve vzdělávací činnosti, naplňuje však i výzkumný program. Součástí zahrady je herbář, který byl založen v roce 1875. Obsahuje na 650 tisíc položek, z čehož asi 7 tisíc je položek typových. Nacházejí se zde především rostliny malajského regionu, Thajska, Indonésie, Filipín a Nové Guineje.
V současnosti se vědecký výzkum v zahradě soustředí především na bryologii, u vyšších rostlin pak je hlavní důraz kladen na čeledi Convolvulaceae, Orchidaceae a Zingiberaceae (především rody Curcuma a Hedychium, sídlí zde mezinárodní úřad pro registraci pěstovaných kurkumovníků). Pozornost je věnována také starým a památným stromům, na území zahrady najdeme 10 exemplářů, které jsou zapsány v seznamu národního přírodního dědictví Singapuru.
V zahradě funguje také odborná knihovna o 30 tisících svazcích, vydávají zde i vlastní časopis s názvem The Gardens‘ Bulletin Singapore a zpravodaj zahrady Gardenwise.
Singapore Botanic Gardens
V rámci vzdělávací činnosti se v botanické zahradě konají četné kurzy pro veřejnost, a to jak pro dospělé, tak pro děti a mládež. Jistě zajímavé (a snad pro nás chvílemi i nezvyklé) jsou například kurzy pěstování orchidejí, afrických fialek (Saintpaulia), bonsají, aranžování květin, pěstování a používání koření nebo dokonce škola fotografování přírody.
Singapore Botanic Gardens
Na ploše 1,5 hektaru zde byla také vybudována tzv. Evolution Garden zaznamenávající vývoj rostlinstva na planetě Zemi v průběhu věků. V roce 2007 byla zřízena také dětská zahrada Jacoba Ballase.
Singapore Botanic Gardens
Zahrada je otevřena denně od 5 hodin až do půlnoci, vstup je volný. Platit musíte jen pokud se rozhodnete navštívit National Orchid Garden.
Singapore Botanic Gardens
Fotografoval Bedřich Svoboda, dne 21. 3. 2009.