Botanická zahrada v madeirském Funchalu byla založena v roce 1960. Zaměřuje se především na
květenu Makaronésie, největší důraz je samozřejmě kladen na flóru samotného ostrova Madeira.

Jardim Botânico da Madeira

Sbírkové zahrady na Madeiře mají poměrně dlouhou tradici. Už na konci 18. století byly zakládány na ostrově první soukromé zahrady. Portugalští mořeplavci přiváželi po celá staletí na Madeiru rostliny ze svých zámořských cest, místní podnebí dovolovalo zde kultivovat mnoho exotických druhů rostlin. Když v 19. století objevili ostrov další Evropané (především Rakušané, Angličané a Němci), začaly se na Madeiře sbírkově pěstovat ve velkém rostliny z celého světa.

Jardim Botânico da Madeira

Zahrada Jardim Botânico da Madeira se nachází na strmém svahu nad centrem hlavního města Madeiry. V zahradě je soustředěno na 2 500 druhů rostlin z celého světa, přičemž rostliny jsou řazeny do několika oddělení. Kromě stovky cenných makaronéských endemitů zde najdeme část dendrologickou, zahradu sukulentů, rostliny užitkové i okrasné kultivary. Značná část rostlin pochází především z Jižní Ameriky, ale pěstují se zde druhy v podstatě ze všech tropických a subtropických oblastí světa.

Jardim Botânico da Madeira

Zahrada hraje důležitou roli i v ochraně endemických druhů rostlin, byla zde vytvořena i semenná banka. Udržuje těsné odborné kontakty s botanickou zahradou ve Faialu na Azorských ostrovech a se zahradou Viera y Clavijo na ostrově Gran Canaria.

Jardim Botânico da Madeira

Kromě vlastní botanické zahrady doporučujeme navštívit i samotné funchalské parky v přístavní části města. I zde jsou totiž rostliny (především dřeviny) vzorně opatřeny vizitkami, které návštěvníka seznámí se základními údaji o jednotlivých druzích.

Jardim Botânico da Madeira

Fotografováno dne 28. 6. 2005.