Botanická zahrada Lotyšské univerzity v Rize se rozkládá na více než 15 ha a hostí ve venkovních expozicích a sklenících na 5400 taxonů místních i exotických rostlin.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Zahrada je nejstarší botanickou zahradou v Lotyšsku. Byla založena v roce 1922 na asi 1 ha pozemku věnovaném Lotyšské univerzitě, kde profesoři a studenti vysadili první rostliny a sbírku rostlin představili veřejnosti. V roce 1926 zahrada získala území bývalého panství rodu Volfsmits. Byl postaven skleník pro tropické a subtropické rostliny a rozšířeny venkovní sbírky v prostoru bývalého zámeckého parku. Zahrada byla otevřena návštěvníkům a sloužila i studentům a vědeckým pracovníkům univerzity. Když bylo Lotyšsko součástí Sovětského svazu (1940–91), mělo pracoviště zahrady za úkol výběr a biologické studium ekonomicky cenných rostlin vhodných pro klimatické podmínky země – ovocných stromů a okrasných rostlin. Tehdy byly vytvořeny sbírky odrůd broskvoní a meruněk, druhů pěnišníků, jiřin a vytrvalých okrasných rostlin. V posledních letech se zahrada specializovala na domácí flóru (je zde asi 400 druhů domácích rostlin); vznikla kolekce lužních a mokřadních rostlin, zahrada byla doplněna stezkou představující lišejníky a mechorosty.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Stavba skleníků v botanické zahradě byla zahájena v roce 1928. Byl postaven Palmový dům a skleníky pro orchideje, tropické vodní rostliny a pro sukulenty. Během druhé světové války byly v zahradě umístěny německé vojenské jednotky a pouze třem zahradníkům bylo povoleno pokračovat v jejich práci. Část sbírek byla zničena, stromy z arboreta posloužily k vytápění skleníků, aby byly zachovány sbírky tropických a subtropických rostlin. V roce 1953 byl Palmový dům rozšířen a o dvě desítky let později nahrazen novým skleníkem s podlahovou plochou 550 m2 a výšce 24 m.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
V současné době představují expozice ve třech sklenících na 1640 taxonů rostlin ze subtropických, tropických a pouštních oblastí. Více než 30 z těchto druhů je ohrožených a jsou zahrnuty v Červeném seznamu IUCN nebo CITES. Palmový dům hostí 48 druhů palem a 21 druhů konifer (včetně zajímavých sekvojí, cykasů, pozoruhodných reliktních druhů jako jsou Wollemia nobilis, Metasequoia glyptostroboides, Ceratozamia mexicana a některých hospodářsky důležitých palem a dřevin). Expozice tropických rostlin obsahuje orchideje a další epifyty, kapradiny a rostliny s ozdobnými listy; v bazénech tropické vodní rostliny, mezi nimi i největší leknín Victoria regia. Skleník s pouštními rostlinami – sukulenty a kaktusy – obsahuje více než 900 taxonů, nejpočetněji je zastoupen rod Mammillaria.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, RigaBotanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Zahrada má také sbírku 124 odrůd vyšlechtěných z druhu Rhododendron simsii (pokojových azalek kvetoucích v podzimních a zimních měsících), kterými se od roku 1957 systematicky zabýval profesor Rihards Kondratovis.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Arboretum představuje kolem 750 taxonů dřevin, většina z nich pochází z jiných kontinentů (Asie a Ameriky) Nejvýznamnější jsou sbírky pěnišníků (112 druhů a variet), šácholanů, šeříků, růží a jehličnatých stromů. Kolekce růží je uspořádána tak, aby její střední část barevně odpovídala lotyšské vlajce, tedy v červeno-bílo-červených pásech.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Sbírka odolných okrasných trvalek obsahuje 1550 taxonů. Zvláštní pozornost byla věnována bohyškám (Hosta), tento rod je tu zastoupen 97 různými druhy a kultivary. Významná je kolekce asi 300 druhů a odrůd jiřin (Dahlia) s květy ve všech 14 typech.
Alpinium bylo vytvořeno již v počátcích zahrady, dnes je doplněno novými sbírkami z Karpat, Balkánu, Kavkazu, Pyrenejí a Himálaje. Druhou sekci tvoří terasy xerofytů.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Od počátku založení zahrady byly jako učební pomůcka pro studenty vysazovány záhony rostlin s význačnými biologickými a morfologickými charakteristikami (podle způsobu opylování, distribuce semen; rostliny adaptované na ochranu proti spásání, na dlouhá suchá nebo naopak vlhká období, na silné sluneční záření) a rostliny využívané k získání vláken, barviv, olejů a jako potraviny. Tyto soubory obsahují asi 700 taxonů.
Na dalších výukových systematických záhonech je uspořádaných asi 400 rostlinných druhů ze 100 rodů podle vzájemné příbuznosti. Expozice je založena na klasifikačním systému německého botanika G. A. Englera.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Ve sbírce léčivých rostlin v botanické zahradě je zastoupeno 270 rostlinných druhů. Jsou opatřeny štítky s informacemi o použití a sběru rostlin. Kolekce jedovatých rostlin obsahuje 65 druhů z přibližně 100 druhů, které se vyskytují v Lotyšsku.
Nejnovější sbírkou je kolekce rašeliništních rostlin založená v roce 2006, z nich 8 druhů jsou vzácné nebo chráněné v Lotyšsku (např. Betula nana, Erica tetralix, Myrica gale a některé vstavačovité).
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
V Botanické zahradě Lotyšské univerzity je možné se projít v Tropickém motýlím domě mezi volně létajícími tropickými motýly; je to jediné takové místo v pobaltských zemích. Návštěvnící se zde mohou setkat s motýly z tropické džungle Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Magický proces líhnutí motýlů lze pozorovat oknem inkubátoru.
Botanická zahrada Lotyšské univerzity, Riga
Fotografoval Josef Jordán, dne 1. 8. 2014.