Do souboru veřejných zahrad v jihovýchodní části centra jihofrancouzského města Toulouse patří Jardin des Plantes, Grand Rond a Jardin Royal.
Toulouse
Výstavba veřejných zahrad Grand Rond a Jardin Royal byla součástí velkého projektu rozvoje města architekta Louise de Mondrana z roku 1750; práce byly dokončeny v roce 1754. V 19. století pak byly zahrady přeměněny podle zásad koncepce anglického parku.
Toulouse
Grand Rond má tvar velkého kruhového objezdu o průměru asi 200 m, ze kterého vycházejí čtyři ulice lemované alejemi: Jules Guesde, François Verdier, Paul Sabatier a Frederic Mistral. Vnitřní oválný prostor o velikosti 4 ha je rozdělen několika promenádními cestami vedoucími k centrálnímu jezírku s vodotryskem. Na ploše je pódium pro vystoupení, zákoutí zahrady zdobí sochy.
Toulouse
Můstky přes bulvár Boulingrin spojují Grand Round s dalšími dvěma zahradami – Jardin Royal a Jardin des Plantes.
Toulouse
Jardin Royal se rozkládá na ploše 1,7 ha. Je to anglický park se dvěma jezírky. Z mnoha druhů dřevin parku je možné jmenovat jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), cedr libanonský (Cedrus libani), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), makluru oranžovou (Maclura pomifera), šácholany, břestovce, jilmy, lípy. Podle cest stojí četné sochy, mezi jinými také socha světoznámého spisovatele Antoinea de Saint-Exupéry (1900–44). Jardin Royal byla dedikována skladateli Déodatovi de Séverac (1872–1921), který z Toulouse pochází.
Toulouse
Jardin des Plantes je další zahrada spojená můstkem s Grand Rond. Pozemek patřil dříve Řádu bosých karmelitánů a v roce 1794 sem byly přemístěny sbírky botanické zahrady z těsných prostor v Rue de la Sénéchaussée. Dekretem z roku 1808 dal Napoleon pozemky a budovy městu. Během bitvy u Toulouse (10. dubna 1814) zahrada dokonce posloužila jako dělostřelecká základna. Původní obrys pozemku se ještě měnil kvůli stavbě blízké Lékařské fakulty. Na stávající park byla zahrada změněna při přípravě mezinárodní výstavy 1887.
Toulouse
Na ploše 7 ha Jardin des Plantes se nachází porost mnoha druhů dřevin; cesty vedou k jezírku, na uměle vybudovanou skálu, ze které stéká vodopád, zahrada má příjemné relaxační prostory. Od Jardin des Plantes je nyní formálně oddělena její dřívější součást, Jardin Botanique Henri Gaussen s kolekcí asi 2500 druhů rostlin, přístupná z Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
Toulouse
Fotografováno dne 11. 7. 2015.