Jen 34 institucí USA je začleněno do amerického Centra ochrany rostlin (Center for Plant Conservation). K těmto nemnoha patří i botanická zahrada v kalifornské Santa Barbaře a je touto organizací považována za modelovou botanickou zahradu.
Santa Barbara Botanic Garden

Santa Barbara Botanic Garden

Zahrada byla také uznána Americkou asociací muzeí (American Association of Museums) jako živé muzeum, což je uznání, které se dostalo jen 3 procentům ze všech 600 registrovaných zahrad v USA.
Byla založena v roce 1926 a je tedy nejstarší botanickou zahradou určenou pro vědecký výzkum, studium a ochranu původních rostlin Kalifornie.
Ve sbírkách zahrady je pěstováno přes tisíc druhů původních kalifornských rostlin, herbář zahrady obsahuje celkově 140 tisíc položek. Hodnotná je i knihovna zahrady s 15 tisíci svazky.
Zahrada se také výrazně angažuje v ochraně přírodních stanovišť a ohrožených druhů rostlin Kalifornie, provádí monitoring ohrožených kalifornských druhů a vlastní i semennou banku těchto rostlin. Může být i pro nás jistě velmi inspirativní, že zahrada spatřuje hlavní nástroj ochrany přírody ve výchově, a to nejen mladé generace, ale všech věkových kategorií obyvatel. Za jediný rok absolvuje vzdělávací programy zahrady přes 8 tisíc lidí.
Santa Barbara Botanic Garden
Botanická zahrada v Santa Barbaře se svou podobou výrazně odlišuje od většiny klasických botanických zahrad. Nenajdeme tu nablýskané záhony s trvalkami, ba ani okrasná jezírka s fontánami. Cílem zahrady je ukázat návštěvníkům rostliny na jejich přírodních stanovištích.
Najdeme tu dubové lesy i mohutné sekvojovce (Sequoiadendron giganteum), husté křoviny i pobřežní vegetaci. Sbírky zahrady prezentují celá kalifornská rostlinná společenstva, také zajímavé taxonomické skupiny, poukazují i na význam rostlin v životním prostředí.
Santa Barbara Botanic Garden

Santa Barbara Botanic Garden

Na rozkvetlých loukách Santa Barbary tedy uvidíme vedle sebe třeba i nám dobře známý řebříček obecný (Achillea millefolium) v těsném objetí s pro nás exotickou sluncovkou kalifornskou (Eschscholzia californica), krásný a především v jižní Kalifornii velmi populární endemický máček Romneya coulteri, který dosahuje výšky až 2 metrů a má údajně ze všech kalifornských rostlin největší květy. Nebo také třeba další endemický druh Zauschneria californica, který roste na suchých skalách v horských oblastech Kalifornie a je pojmenován po pražském botanikovi a profesoru medicíny Johannu B. J. Zauschnerovi (1737–1799). A k tomu ještě stovky dalších druhů rostlin.
Santa Barbara Botanic Garden
Stránky zahrady: Santa Barbara Botanic Garden
Fotografie: © Santa Barbara Botanic Garden, Mission Canyon Road, Santa Barbara, California, USA.