Městečko Tivoli leží na úpatí Sabinských hor nedaleko Říma. Turistickou atrakcí je zdejší terasová zahrada u honosné renesanční vily – Casina, Villa d’Este.
Villa d'Este
Vznik zahrady se datuje do let 1549–1569. Během následující doby se zahrada postupně měnila a dnes z původního stavu zbyly pouze některé části. Villa d’Este byla v majetku rodiny d’Este, později přešla do majetku Habsburků.
Villa d'Este
Od 18. století objekt chátral, jeho záchrana přišla až s přechodem do vlastnictví státu. Hlavním prvkem zahrady je vila, od které vedou jednotlivé terasy spojené schodišti, zahradu protíná několik osových průhledů.
V zahradě je velké bohatství vodních prvků, dobových plastik, různých zákoutí, odpočívadel. Použití vody a vodních prvků je v zahradě nejen úchvatné, ale i dominantní. Zajímavostí je, že veškeré vodní prvky samospádem zásobuje řeka Anione.
Villa d'Este
Zahrada je bohatě osázena cypřiši, platany, citrusy, pnoucími růžemi a pnoucími dřevinami,vavříny,
myrtami, stálezelenými duby, cesmínami a cibulovinami. Vodní díla doplňují vlhkomilné trvalky.
Vodní prvky porůstají různé druhy kapradin. V zahradě je též sbírka historických růží.
Villa d'Este
Celým dílem prostupuje vrcholný manýrismus a nastupující baroko. Až do dnešních dnů zde probíhají restaurátorské práce.
Villa d'Este

Villa d'Este

Některé zde použité dlaždice nesou znak rodu d’Este – stříbrného orla a francouzskou lilii. Zdejší palác tohoto aristokratického rodu je unikátní památkou celosvětového významu, patří rozhodně k nejvýznamnějším renesančním objektům v celé Itálii. Zdejší zahrada měla zásadní vliv na celoevropské šíření renesanční zahradní architektury. Jistě proto nepřekvapí, že Villa d’Este je od roku 2001 zapsána v seznamu památek Světového dědictví UNESCO.
Villa d'Este
Poblíž Tivoli se nachází bývalé letní sídlo římských císařů Villa Adriana, toto dílo nechal vybudovat císař Aelius Hadrián v letech 118–138 našeho letopočtu.
Villa d'Este
Fotografováno dne 27. 4. 2007.