Upper Barrakka Gardens – horní část zahrad Barrakka – je jeden z nejkrásnějších parků Valletty, hlavního města Malty. Zahrady byly vytvořeny na nejvyšším místě městských hradeb a nabízejí procházku po cestách pod stromy, mezi rozkvetlými záhony, kolem jezírka a panoramatický výhled na přístav a trojměstí na protějším břehu zálivu.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Zahrady byly založeny v roce 1651 na městských hradbách v baště sv. Petra a Pavla velmistrem Flaminiem Balbianim a určeny k odpočinku italského pluku rytířů Řádu sv. Jana. Na počátku 19. století byly poprvé otevřeny pro veřejnost.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Do zahrad se vstupuje monumentálním obloukem s dvojicí připojených toskánských pilastrů po obou stranách. Hlavní stavbou v zahradách je dlážděný prostor lemovaný čtyřmi stěnami s klenutými oblouky na hraně východního křídla bašty. Stavba byla původně krytá, střecha však byla v roce 1775 odstraněna, neboť ji používali ke schůzkám někteří rytíři plánující spiknutí proti velmistrovi.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Z oblouků je malebný výhled na přístav Grand Harbour a protější trojměstí Vittoriosa, Senglea a Cospicua a pevnosti střežící město a přístav, Fort Saint Michael, Fort Saint Angelo a u vnějšího okraje zálivu Fort Ricasoli.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Zahrady zdobí řada soch významných osobností, mezi nimiž je Sir Winston Churchill a Sir Thomas Maitland. Jedním z nejvýznačnějších děl je replika malé bronzové sochy s názvem Les Gavroches zobrazující tři děti ulice podle Bídníků Victora Huga vytvořené maltským sochařem Antoniem Sciortinem.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Na dolní terase přední části zahrady je umístěna baterie osmi děl. Podle námořní tradice i dnes probíhá každý den v poledne slavnostní palba z děl s vojenskou ceremonií za účasti členů Malta Heritage Society v uniformách britského dělostřelectva.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Nábřeží a Grand Harbour spojuje s horními zahradami Barrakka výtah překonávající výškový rozdíl 66 m. Byl otevřen v prosinci 2012 a nahradil původní výtah provozovaný v letech 1905 až 1973.
Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) - Malta, Valletta
Fotografováno dne 18. 4. 2014.