Terasy Bahá’í Faith, také známé jako Visuté zahrady v Haifě, jsou terasové zahrady kolem bahá’istické svatyně na hoře Karmel v přístavním městě Haifa v Izraeli. Bahá’istická svatyně a zahrady (הגנים הבהאים ומקדש הבאב) jsou jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Haifě a v roce 2008 byly tyto památky zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Terasové zahrady Bahá'í
Bahá’í (také bábismus) je nezávislé světové náboženství, které vzniklo oddělením od šíitského islámu. Předchůdce víry Siyyid `Alí Muḥammad Shírází zvaný Báb (brána šíření nauky) byl popraven za kacířství v roce 1850. Jeho následovník a zakladatel náboženství Bahá’u’lláh nalezl pro ostatky Bába důstojné místo na severozápadním svahu hory Karmel a tam byly přeneseny v roce 1909. Byla tam vybudována hrobka a později svatyně, Haifa se stala druhým nejsvětějším místem víry Bahá’í a jejím správním centrem. Víra má ve světě více než 6 milionů stoupenců, především v Indii, Íránu a USA.
Terasové zahrady Bahá'í
Svatyně stojí na centrální terase zahrad. Byla dokončena podle projektu kanadského architekta W. S. Maxwella v roce 1953. Má devět stěn symbolizujících devět hlavních náboženství světa, pozlacená kupole skrývá hrob Bába. V sousedství stojí další unikátní stavby centra: Světový dům spravedlnosti (Universal House of Justice) – sídlo devíti členů vysoké rady Bahá’í, a také budova archivu víry Bahá’í.
Terasové zahrady Bahá'í
Svatyni obklopují působivé zahrady na 19 terasách. Architektem je Fariborz Sahba z Íránu. Stavba začala v roce 1987, nejvyšší z teras byla pro veřejnost otevřena v roce 1998 a práce byly dokončeny roku 2001. Zahrady pokrývají plochu asi 200 000 m2. V úpravě zahrad se objevují prvky perských zahrad Shirazu (Írán, rodiště Bába), zahrad Nishat Bagh z Kašmíru v Indii a anglického parku.
Terasové zahrady Bahá'í
Zahrady na terasách jsou vybudovány ve formě velkého kruhu, rozděleného do čtyř částí, kolem svatyně v jeho středu. Nejvyšší terasy inspirované perskými zahradami s tvarovanými okrasnými dřevinami (topiary) jsou lemované kamenným zábradlím s orly. Výsadbu zahrad doplňují kovové a kamenné prvky, kašny a fontány, květinové záhony, křoviny, citrusové háje a rozsáhlé trávníky, přecházející do okolního přírodního porostu. Terasy propojují schodiště a můstky, lemované vodními kaskádami.
Terasové zahrady Bahá'í
Pro běžnou veřejnost jsou přístupné pouze vyhlídky z horní terasy na komplex zahrad a svatyně, v pozadí s ulicemi města, přístavem a zálivem Středozemního moře. Osvětlené zahrady zdobí panorama města i v noci.
Terasové zahrady Bahá'í
Fotografováno dne 10. 10. 2012.