Paleis Het Loo je zámek s rozsáhlými zámeckými zahradami a parkem, který se nachází na severozápadním okraji města Apeldoorn v Nizozemsku.
Paleis Het Loo
Paleis Het Loo byl po tři staletí letním sídlem oranžské dynastie. V roce 1686 jej nechal postavit Vilém III. Oranžský a jeho žena Marie II. Stuartovna. Zámek a stáje jsou z části přístupné veřejnosti. Nachází se zde muzeum Rijksmuseum Paleis Het Loo. Expozice muzea je věnována jednotlivým panovníkům oranžské dynastie a předmětům s nimi spojeným, jako je výbava obytných pokojů a další nábytek, jídelní soupravy, sbírky umění. V přízemí západního křídla se konají příležitostní výstavy, východní křídlo je příjemná oranžérie s výstavou běžnějších tropických rostlin.
Paleis Het Loo
Součástí areálu je také Rijksmuseum Koninklijke stallen nacházející se v královských stájích. Návštěvník si zde může prohlédnout expozici kočárů, automobilů, saní a uniforem. Příchod k zámku vede vzrostlými bukovými alejemi. Zámecké zahrady přecházejí v rozlehlý přírodně krajinářský park s rybníky, travnatými splochami a romantickými stavbami. Park má rozlohu 300 ha a je volně přístupný. V parku jsou značeny prohlídkové okruhy dlouhé 3 až 7 km. Vysazeny jsou především domácí dřeviny a běžněji pěstované dřeviny exotické.
Paleis Het Loo
Zámecké zahrady jsou součástí prohlídkového okruhu muzea. Jedná se o typické holandské barokní zahrady, které navrhl Claude Desgotz, synovec André Le Nôtra. Vilém III. Oranžský chtěl, když zahrady zakládal, aby se vyrovnaly či snad předčily Versailles. Přesto v zahradách najdeme více odlišností než podobností, i když se stále drží zásad definovaných André Le Nôtrem pro barokní zahrady: jsou dokonale symetrické, rozložené podél středové osy s paprsčitě vyzařujícímí štěrkovými cestami, partery s kašnami. V zahradách je řada soch (Apolon, Herkules, Samson). Zahrada je rozdělena na 4 části.
Paleis Het Loo
V roce 1960 se královna Wilhelmina rozhodla, že po její smrti palác připadne státu. Tak se také v roce 1962 stalo. Zahrady byly nákladně restaurovány v letech 1970–84, kdy byly slavnostně otevřeny ke 300. výročí založení paláce.
Paleis Het Loo
V zahradě je soustředěn sortiment starých odrůd ovocných dřevin, především hrušní. Uprostřed zahrady je mohutný liliovník tulipánokvětý. Ve výsadbách jsou použité běžné dřeviny – zimostráz, letničky a trvalky. Během léta též palmy a citrusy vystavené v dřevěných nádobách.
Paleis Het Loo