Ženevská botanická zahrada se nachází na západním břehu Ženevského jezera, východně od budovy Organizace spojených národů a muzea Ariana. Západní hranici zahrady tvoří železnice, východní hranici vymezuje rušná silnice směřující do Lausanne. Pod touto silnicí je postaven podchod, který spojuje botanickou zahradu s její menší části zvanou La Console na břehu jezera a dalšími parky podél břehu Ženevského jezera.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Vzhledem ke své poloze, vedle své vědecké činnosti, funguje botanická zahrada jako veřejný městský park. Její rozloha je 28 hektarů a v těchto místech byla založena v roce 1904. Před tímto datem existovaly v Ženevě již dvě botanické zahrady. Starší z nich se nacházela na baště St. Legér na ploše 1800 m2. Založena byla v roce 1793 a zanikla roku 1830. Mladší zahrada se nacházela na místě dnešního parku Parc de Bastions a založil ji v roce 1817 botanik Augustin Pyramus de Candolle. Zde také v roce 1824 vznikl herbář. Vzhledem k nemožnosti dalšího rozšiřování zahrady bylo rozhodnuto o jejím přestěhování do současných míst.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Stalo se tak roku 1904, kdy byla první část zahrady a herbář přestěhovány na břeh Ženevského jezera do místa La Console. Odtud se pak zahrada dále rozšiřovala směrem k západu a severozápadu. V roce 1974 byla zprovozněna nová budova pro herbář a knihovnu, která se přistavuje. V jejich sousedství dnes stojí busta zakladatele A. P. de Candolla. Herbář v současnosti obsahuje asi 6 miliónu položek rostlin a hub z celého světa a je jedním z největších na světě.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
V samotné zahradě roste asi 16 tisíc taxonů umístěných ve 13 sbírkách. Na ploše jednoho hektaru se nachází alpinum (Les Rocailles), v kterém roste 2800 horských druhů z celého světa. Jeho součástí je i oddělení věnované flóře Švýcarska se sbírkou asi 280 chráněných druhů Švýcarska. Další je arboretum, které vzhledem ke stísněným poměrům neumožňuje pěstovat mohutné stromy, přesto stojí za zmínku asi 280 let starý platan javorolistý (Platanus ×hispanica) rostoucí před zimní zahradou, staré mohutné duby nebo metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides). Zajímavostí je Le jardin des senteurs et du toucher (volně přeloženo čichat a sahat dovoleno), jejíž název nabádá k vnímání rostlin čichem a hmatem. Najdeme tu také rozárium založené v roce 1992, které je zajímavé sbírkou starých kultivarů.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Le chemin évolution (cesta evoluce) přibližuje návštěvníkům vývoj rostlin. Ruderální zóna se nachází v těsném sousedství stávající železniční trati a přibližuje návštěvníkům ruderální druhy. Obdivuhodně řešená je část s léčivými a užitkovými rostlinami (Les Terrasses des officinales et utilitaire), která představuje nejen rostliny samotné, ale i produkty z nich vyráběné, které jsou umístěné v plastových tubusech přímo u záhonů. Nechybí sbírka tulipánů, kosatců, jiřinek a různých letniček, sbírka masožravek, pěnišníků, sad se starými odrůdami nebo sbírka hrnkových dřevin, z nichž některé pocházejí ještě z původní zahrady v dnešním parku Parc du Bastions.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Zaujmou samozřejmě i skleníky se sbírkami tropických a subtropických rostlin z Amazonie či Bali. Poblíž silnice do Lausanne se nachází skleník s rostlinami z Austrálie, jižní Afriky, subtropických oblastí Asie a Ameriky, i Mediteránu. Rozsáhlé jsou sbírky čeledí Gesneriaceae, Bromeliaceae a druhů CITES. Pozoruhodný je velmi starý exemplář nohoplodu (Podocarpus). Pozornost zasluhují i sbírky sukulentů, kaktusů a zimní zahrada.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Zajímavostí je i část věnovaná propagaci kompostování bioodpadu. Pro děti je zde minizoo s jeleny, různými ptáky a také starými plemeny domácích zvířat. Od roku 2004 je v zahradě umístěn pohádkový kolotoč (Le Carrousel des Fables), který vytvořila skupina umělců v roce 1999. K odpočinku všech návštěvníků slouží restaurace Le Pyramus, vedle které se nachází obchod.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Na botanickou zahradu volně navazují další parky podél břehu Ženevského jezera, které stojí za návštěvu. Roste zde řada starých exemplářů exotických stromů, pestré jsou i záhony letniček. Nachází se zde i Muzeum přírodních věd (Musée d’histoire des sciences) nebo informační centrum Centre Nature.
Otevírací doba: 8.00–19.30 h (duben až září), 9.30–17.00 h (říjen až březen), skleníky otevřeny celoročně od 9.30 do 16.30 h. Vstup volný.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Fotografováno dne 8. 8. 2014.