Severotoskánská lesní botanická zahrada Abetone se nachází v horní části údolí řeky Sestaione, v oblasti zvané Acqua Bona (provincie Pistoia), v blízkosti přírodní rezervace Campolino, v nadmořské výšce od 1280 do 1308 m. Zaujímá plochu 14000 m2. Je dostupná autem ze silnice, která odbočuje ze silnice 20 mezi městy Pian di Novello a Fontana Vaccaia (mapa).
Orto Botanico Forestale dell Abetone
Zahrada byla navržena na počátku osmdesátých let 20. století, slavnostně otevřena byla dne 11. července 1987. Na její výstavbě se podílela Toskánská univerzita, je součástí prohlídkového okruhu Ecomuseo della montagna pistoiese.
Orto Botanico Forestale dell Abetone
Zahrada byla založena jako environmentální centrum s účelem shromáždit a prezentovat lesní a horské druhy flóry severních Apenin. V relativně členitém terénu na břehu potoka a v přilehlém lese a na pasece byla vytvořena cestní síť a expozice vápencové a silikátové skalky. Zahrada se nachází v bukojedlovém stupni s vmíšeným smrkem, který je původní v nedaleké rezervaci Riserva Naturale Orientata di Campolino.
Orto Botanico Forestale dell Abetone
Původní podrost je chudý. Bohužel ani skalky nejsou příliš udržované a obsahují jen běžnější druhy, protože pro pěstování vysokohorských rostlin nejsou příliš vhodné. Přestože do přípravy a vybudování zahrady byly investovány značné částky (oplocení, cesty, stanice pro průvodce s vlastní světelnou elektrárnou), nejsou rostliny prakticky vůbec označeny jmenovkami. Zahrada spíše slouží jako báze pro průvodce a jako výchozí turistický bod do okolních lesů, k čemuž dobře vyhovuje i místní poměrně rozsáhlé parkoviště. Na tomto parkovišti jsem spal – a byl to překvapující zážitek, protože ještě před svítáním mě probudil lomoz známý z parkovišť na přeplněných neplacených italských plážích – troubení, pokřikování, túrování motorů. To přijeli houbaři.
Orto Botanico Forestale dell Abetone
Pokud budete mít cestu kolem, spíše bych doporučoval navštívit některou z okolních přírodních rezervací, protože lesní botanická zahrada vám nepřinese nové poznatky a rostliny v ní pěstované najdete i běžně v jejím okolí.

Najdete zde například tyto druhy:
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Ajuga reptans
Alnus incana
Anemone nemorosa
Aruncus vulgaris
Athyrium filix-femina
Daphne mezerum
Doronicum austriacum
Dryopteris filix-mas
Epilobium montanum
Fagus sylvatica
Gentiana asclepiadea
Geranium nodosum
Hieracium murorum
Juncus conglomeratus
Juncus filiformis
Laburnum alpinum
Lilium martagon
Luzula nivea
Luzula pedemontana
Neottia nidus-avis
Picea abies
Prenanthes purpurea
Pulmonaria vallarsae
Salix caprea
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Veronica urticifolia
Orto Botanico Forestale dell Abetone

Fotografováno dne 22. 9. 2012.