Botanická zahrada Arménské akademie věd se nachází v severovýchodní části Jerevanu a rozkládá se na ploše 80 hektarů. Založena byla v roce 1935 a v roce 1939 byl postaven první skleník na ploše 25 m2.
Jerevan
V roce 1944 byl postaven velký skleník na ploše 610 m2, jehož součástí byla i zimní zahrada o rozloze 106 m2. Ve skleníku byla velká sekce sukulentů, tropických a subtropických rostlin a také část pro kultivaci pokojových a řezaných rostlin, které byly dodávány pro výzdobu různých podniků, organizací, škol apod.
Jerevan
V roce 1950 byla zahrada přičleneněna pod správu Botanického ústavu Arménské akademie věd, který zde sídlí a zahradu spravuje dodnes. V letech 1954 až 1970 zde pod vedením botaniků vznikla kolekce kavkazské květeny, která zahrnovala téměř všechny druhy arménské flóry a rozkládala se na ploše 16 hektarů. Vzniklo zde také rozárium, dále sbírka lilií, sbírky rostlin ze Severní Ameriky, Evropy, Sibiře a východní Asie. Chloubou zahrady byla sbírka čeledi Cupressaceae, dále Pinaceae, Fabaceae, Caprifoliaceae, Oleaceae, Rosaceae.
Jerevan
V roce 1980 sbírka rostlin ve skleníku zahrnovala 1240 druhů a kultivarů. V zimní zahradě rostla Washingtonia filifera, Cocos romanzoffiana, Acca sellowiana, Laurus nobilis a několik druhů blahovičníků.
Zvláště bohatá byla sbírka sukulentních rostlin, ale také kapraďorostů, mezi kterými nechyběly druhy rodu Platycerium, Asplenium, Adiantum, Pteris. Ve sbírce tropických rostlin byla vyhledávaná sbírka orchidejí. To vše je však již historií.
Jerevan
V současnosti je zahrada ve špatném stavu. Nejvíce byla poškozena v roce 1988 v době velké energetické krize, kdy obyvatelé Jerevanu vykáceli v zahradě řadu dřevin, které použili na vytápění svých domácností. V důsledku nedostatku topiva byl poničen i skleník a jeho tropické a subtropické sbírky. Další úpadek následoval po rozpadu Sovětského svazu, kdy měla zahrada velké finanční problémy, které přetrvávají do dneška. Skromné finanční prostředky jsou v současnosti věnovány především sbírce arménské květeny a údržbě některých částí skleníku a veřejných prostranství.
Jerevan
Fotografoval František Eichler, dne 3. 8. 2011.