Turpanská botanická zahrada je spravována čínskou akademií věd. Nachází se 10 km jihovýchodně od města Turpan, v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang (Ujgurská autonomní oblast).
Turpan Eremophytes Botanical Garden

Turpan Eremophytes Botanical Garden

Zahrada byla založena v roce 1976 především jako genobanka pouštních a polopouštních rostlin.
Má několik geografických prvenství mezi světovými botanickými zahradami. Je to zahrada nejníže položená, nachází se 76 m pod hladinou moře. Má také minimální roční úhrn srážek – pohybuje se kolem 16 mm a jedny z největších extrémů teplotních rozdílů. Maximální zde naměřená teplota je 47,6 ºC (teplota povrchu písečných dun běžně dosahuje 80 ºC) a minimální -28 ºC.
Zahrada se rozkládá na ploše 34 hektarů.
Turpan Eremophytes Botanical Garden
Specializace zahrady je především na pouštní dřeviny – významné jsou kolekce tamaryšků, topolů a dřevin rodů Calligonum, Atraphaxis a Ammopiptanthus. Zajímavá je též sbírka léčivých rostlin. Semena produkovaná zahradou slouží pro výsadby větrolamů a zpevnění písků především podél nových silnic v poušti Taklamakan.
Turpan Eremophytes Botanical Garden
Návštěvník si též může prohlédnout systém karéz – podzemních kanálů, které již od středověku slouží k zavlažování polí v Turpanské proláklině.
Turpan Eremophytes Botanical Garden