Bokrijk je významné kulturní a rekreační území v průmyslové krajině belgického Limburska. Leží nedaleko města Genk. Přírodní areál převážně druhotných lesů a vodních ploch zaujímá 5,5 km2.
Bokrijk

Bokrijk

V roce 1252 hrabě Arnold IV. Loon a Chiny prodal les, který se nacházel mezi Genkem, Hasseltem a Zonhovenem cisterciáckému opatství Herkenrode. Les byl původně nazýván Buscurake (bukové území) a jméno bylo později zkomoleno na Bouchreyck a nakonec na Bokrijk. Mniši založili rybníky a začali obhospodařovat lesy, později však území pouze pronajímali.
V roce 1797 francouzští revolucionáři Bokrijk znárodnili a téhož roku jej prodali soukromému investorovi z Maastrichtu.
V roce 1938 přešel Bokrijk pod provincii Limburg. Guvernér Hubert Verwilghen začal usilovat o vytvoření veřejně prospěšného centra, které by spojilo vzdělávání, kulturu a ochranu přírody. Jeho vize se však dočkali realizace až v padesátých letech minulého století. V roce 1953 se začínají budovat první stavby a v 1958 jako příspěvek provincie ke světové výstavě Expo ’58 v Bruselu se otevírá rozsáhlé muzeum – skanzen.
Bokrijk
Dnes se skanzen rozkládá na ploše zhruba 80 hektarů. Více jak stovka staveb je rozdělena do čtyř sídelních celků:
1. vesnice ze severobelgické vlámské oblasti Kempen
2. vesnice z východních a západních Flander
3. vesnice z oblasti Haspengouw, jižní Limbursko
4. rekonstrukce starého města
Kromě staveb mají návštěvníci možnost vidět řadu plemen původních hospodářských zvířat. Skanzen je otevřen pouze během letní sezóny.
Bokrijk
Bokrijk ale není pouze muzeum. Kromě něj se zde nachází dětské hřiště, řada sportovišť, rozsáhlý přírodně krajinářský park s běžnějšími druhy dřevin, pravidelná ornamentální zahrada, ovocná a zeleninová zahrada a nově založená zahrada léčivých rostlin a – což nás zajímá nejvíce – světově významné arboretum.
Arboretum bylo založeno v roce 1965 na ploše 18 hektarů. Nejprve se specializovalo především na stromy, od roku 1985 se ale jeho náplň změnila a kolekce byly rozšířeny také o keře a byliny. V arboretu bylo postaveno informační centrum o přírodě provincie.
Bokrijk
Nejvýznamnější sbírkou arboreta jsou cesmíny – především odrůdy cesmíny ostrolisté (Ilex aquifolium), cesmíny temné (Ilex opaca) a opadavých amerických cesmín (Ilex verticillata, I. decidua a hybridy). Sbírka je největší v kontinentální Evropě. Stálezelené dřeviny jsou v posledních letech doplněné o kultivary kamélií. V arboretu je též belgická národní kolekce bambusů. Další početně významě zastoupenou skupinou jsou hortenzie, především odrůdy hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla) a samozřejmě pěnišníky (Rhododendron).
Bokrijk
Arboretum je vysázeno po celcích reprezentujících jednotlivé rody (jírovce – Aesculus, javory – Acer, břízy – Betula, dříny – Cornus, buky – Fagus, buddleje – Buddleia, duby – Quercus, hlohy – Crataegus, jeřáby – Sorbus a samozřejmě řadu jehličnanů: smrky – Picea, cypříšky – Chamaecyparis, zeravy – Thuja, tisy – Taxus).
Rozdělení však není striktně dodržené, takže především keře se mezi skupinami dosti prolínají. Bohaté je také bylinné patro. Asi nejúchvatnější jsou rozsáhlé výsadby Cardiocrinum giganteum na několika místech arboreta. Bohatě jsou zastoupeny áronovité rostliny, a to především lítostky (Arisaema) a na podmáčených stanovištích obrovské trsy rodu Lysichiton. Bohatě jsou také zastoupeny kapradiny. Ve vodních plochách nás zaujme ještěrořep Saururus cernuus.
Bokrijk
Z významnějších urostlých dřevin je možné jmenovat:

Abies excelsior
Acer griseum
Acer
×zoeschense ´Annae´
Alnus ×spaethii
Betula nigra
Cedrela sinensis
Cryptomeria japonica
Davidia involucrata
var. vilmoroniana
Eucomia ulmoides
Fagus orientalis
Fagus sylvatica
´Asplenifolia´
Fagus sylvatica ´Dawyck´
Fagus sylvatica ´Rotundifolia´
Idesia polycarpa
Magnolia virginiana
Metasequoia glyptostroboides
Paulownia tomentosa
Quercus arkansana
Salix euxina
Sasafras albidum
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron giganteum
Taxodium distichum
Tetradium
(Euodia) hupehensis
Torreya nucifera
Zelkova serrata

Bokrijk
V arboretu nejsou příliš časté travnaté plochy, průhledy zajišťují obvykle vodní nádrže. Pěstovaným sortimentem patří k nejvýznamnějším evropským arboretům.
Bokrijk