Areál chrámu Nanzen-dži se nachází na úpatí zalesněného pohoří Higašijama ve východní části Kjóta. Jde o jeden z nejvýznamnějších chrámů Japonska, který je současně hlavním chrámem sekty Rinzaj (zenový budhismus). Celý komplex zahrnuje proto i mnoho menších chrámů a samostatných zahrad. Chrám Ten-juan, stojící nedaleko, byl určen pro zenového mistra, který sloužil císaři Kamejamu při jeho náboženských studiích. Budova není ničím příliš výjimečná, zato její dvě zahrady jsou velmi proslulé.
Ten juan
Vodní zahrada Ten-juan
Tento intimní prostor poskytuje návštěvníku opravdové soukromí a místy působí, díky příšeří pod hustou výsadbou a odrazům ve vodní hladině, až magicky. Nabízí putování kolem nevelkého jezírka, které obtáčí nenápadná pěšina, poskytující výhled na vodní plochu formou několika symbolických zastavení nabízejících náměty k přemýšlení.
Ten juan
Evropského návštěvníka by mohl udivit třeba pohled na jakousi silně omšelou boudičku, osaměle umístěnou nedaleko jezerního břehu. Není to ale důkaz nechuti zahradníka k natírání, ale vyjádření principů wabi a sabi, které jsou v meditačních zahradách často využívány. Vyjadřují osamělost a jakousi omšelost časem, měly by evokovat myšlenky o plynutí času a pomíjivosti všech věcí. Navíc v budce nejspíš spokojeně bydlí kachna, které na vzhledu domečku opravdu nezáleží.
Ten juan
Zahrada disponuje také nebývalým počtem luceren, které jsou kromě jiného symbolem osvícení. Většina z nich je opravdu bizarní, protože jsou poskládány z přírodních kamenů, naopak lucerna na okraji vody připomíná domeček a je možné, že v ní symbolicky sídlí místní kami.
Ten juan
Další zajímavé zastavení čeká poutníka v bambusovém hájku, jinde se mu zase nabízí pohled na můstek symbolizující přechod od duchovna k pozemskému či od smrti k životu.
Ten juan
Nakloněný strom je dalším oblíbeným prostředkem tvůrců klasických japonských zahrad. Koruna i kmen zrcadlící se ve vodě poukazuje na fakt, že to, co se jednomu jeví zcela jednoznačně, může v proudu tekoucího času vypadat úplně jinak. Pochopitelně naklonit rostlý strom bez poškození není jen tak, trvá celé generace než vše vypadá úplně přírodně a přirozeně, ale Japonci čekat umějí…
Ten juan
I v této zahradě je pochopitelně nádržka s vodou a naběračka určená k rituální očistě, ale ačkoli jde vždy o velice estetický objekt, zde působí mimořádně tajemně. Voda se totiž sbírá v přirozené puklině neopracovaného, přírodního balvanu čímž vzniká miniaturní jezírko. Součástí zahrady jsou i jednotlivě uložené kameny zajímavých tvarů.
Ačkoliv tato zahrada patří mezi ty kruhově průchozí, lze její krásu pozorovat i z vyhlídkové terasy.
Ten juan
Suchá zahrada Ten-juan
Klasická zenová zahrada je většinou tvořena velice jednoduchými objekty. V ploše uhrabaného písku (znázorňuje vodu a vlnky na ní, případně plynutí času) jsou naaranžovány skupinky kamenů či pouze kámen jediný. Podle jejich počtu, vzhledu a vzájemného postavení většinou symbolizují zcela konkrétní věci. Občas je tato suchá zahrada doplněna i miniaturizovanými dřevinami, případně dlaždicemi sestavenými do určitých vzorů. V této konkrétní zahradě lze obdivovat uprostřed písečných ploch několik pečlivě upravených borovic rostoucích z mechových polštářů.
Ten juan
Fotografováno dne 19. 10. 2014.