Ve svazích nad západním pobřežím Réunionu nad městečkem St-Leu se nachází významná botanická zahrada a centrum ochrany přírody – součást sítě francouzských státních botanicko-ochranářských institucí s lokálním vymezením působnosti. Zahrada leží na pozemcích někdejších plantáží, které mají rozlohu asi 12,5 ha a skrývají i rezidenci markýze de Chateauvieux z roku 1857.
Conservatoire Botanique National de Mascarin
Volně přístupné expozice jsou velmi rozsáhlé a různorodé: údajně je v nich kolem 4000 rostlinných druhů. Najdeme zde skleníky s ohromnou sbírkou orchidejí, odolnější druhy orchidejí najdeme ale také na záhonech kolem. Jedinečná je rozsáhlá sbírka palem, která Středoevropanovi přiblíží druhovou diverzitu této zajímavé čeledi. Najdeme zde druhy rodů Caryota, Sabal, Pritchardia, Livistona, Syagrus a dalších (bohužel v této části jsem silně postrádal jmenovky).
Conservatoire Botanique National de Mascarin
Další sekce zahrady je věnována sukulentům, kde jsou k vidění rozmanité druhy rodů Aloe, Kalanchoe i kaktusů. Návštěvníka upoutají i bazénky s tropickými bažinnými a vodními rostlinami se šáchory (Cyperus) a plavínem Nymphoides thunbergiana. Další část kolekce je věnována tradičním zemědělským plodinám a ovocným dřevinám.
Conservatoire Botanique National de Mascarin
Nejzajímavější částí zahrady je expozice místních endemitů, je jich zde soustředěno více než 50 druhů. Zde najdeme některé druhy, které v přírodě již téměř vyhynuly, např. dřeviny Terminalia bentzoë, Ruizia cordata, Obetia ficifolia, Foetidia mauritiana, palmu Latania lontaroides.
Conservatoire Botanique National de Mascarin
Tato státní instituce plní i rozmanité programy ochrany réunionské přírody. V její gesci je v současné době projekt inventury přírodních stanovišť ostrova a atlas flóry cévnatých rostlin. Zahrada se podílí na dokumentaci a záchranné kultivaci řady vzácných druhů, její součástí je i odborná knihovna a herbář. Na webových stránkách této instituce najdeme i úplný check-list tamější flóry.
Conservatoire Botanique National de Mascarin
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 19. 9. 2008.
Conservatoire Botanique National de Mascarin