Zobrazit místo Cejlonská provincie na větší mapě

Na jih od kontinentální Indie se rozkládá ostrov Cejlon (Srí Lanka), který spolu s drobnými korálovými ostrovy Čagoskými a Maledivami tvoří nejjižnější provincii Indické oblasti Paleotropis.

Cejlonská provincie

Geologickým podkladem jsou prekambrické krystalické horniny, místy silně erodované a překryté mladšími jurskými a třetihorními sedimenty; související ostrovy jsou korálové, jinak vápnité horniny jsou na hlavním ostrově velmi vzácné. Klima je tropické, monzunové. Teplota je po celý rok stabilní, denní výkyvy jsou na mnoha místech vyšší než roční, zato chod srážek tvoří 2 maxima. Jihozápadní monzun je silnější a ovlivňuje především západ ostrova, zatímco severovýchodní se projevuje hlavně v horách, kde jsou srážkové úhrny vysoké (až kolem 4000 mm) a po celý rok stabilní. Na severu a jihu ostrova místy spadne méně než 1000 mm srážek a je zde výrazná suchá perioda.

Cejlonská provincie

Rostlinný kryt tvoří na většině území druhově bohaté poloopadavé monzunové lesy s mnoha bobovitými (Fabaceae), slézovitými (Malvaceae) a zástupci dalších čeledí. Typický prvkem jsou relativně humózní porosty se skořicovníkem Cinnamomum verum a řadou zázvorovitých (Zingiberaceae) v podrostu. V nejvlhčích částech jsou deštné lesy s výrazným zastoupením dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), které jsou zde na druhové úrovni téměř všechny endemické. V horách Centrální vysočiny jsou mlžné lesy, v nichž jsou bohatě zastoupeny např. vavřínovité (Lauraceae), a epifyty, zejména orchideje (Orchidaceae). V nejchladnějších polohách jsou křoviny, často s dominantním pěnišníkem Rhododendron arboreum. Naopak v nejsušších částech je stromová až křovinná savana s akáciemi (Acacia) a dalšími trnitými druhy. Na pobřeží jsou druhově poměrně bohaté mangrove.

Cejlonská provincie

Květena se vyznačuje vysokou mírou endemismu, v Indické oblasti neobvyklou. Bylo zde zaznamenáno asi 20 endemických rodů, na druhové úrovni přesahuje 25 %. I když byl ostrov periodicky spojen s Přední Indií pevninským mostem, humidní biotopy v jeho centru byly vždy odděleny značně aridním prostředím spojujících částí. Druhové skladby se účastní převaha paleotropických druhů, např. pandány (Pandanus), palmy z rodu Borassus a další. Patrný je výrazný vztah k jihovýchodní Asii – reprezentují jej zmíněné dvojkřídláčovité, ale také palma Nypa fruticans a láčkovka Nepenthes distillatoria. Flóra korálových ostrovů je velmi chudá.

Cejlonská provincie

Články o oblasti:

Cejlonská provincie

Na BOTANY.cz najdete z Cejlonské provincie tyto původní druhy rostlin:

Cejlonská provincie

Sousedící floristické provincie:

Cejlonská provincie

Fotografovala Alena Vydrová.