Zobrazit místo Amazonská provincie na větší mapě

Tato velmi rozsáhlá floristická provincie neotropické Amazonské oblasti zahrnuje Amazonskou nížinu v Brazílii, přesahuje do Venezuely, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Bolívie až na svahy And, a zahrnuje dále pobřežní nížiny Francouzské Guyany, Surinamu a Guyany. Z geologického pohledu jde o prostor budovaný velmi starými, předprvohorními horninami, které jsou z větší části překryty mladými sedimenty. Velké plochy v nivách řek jsou periodicky zaplavované. Klima oblasti je tropické, prakticky bez sezónního kolísání, ve dne horké, avšak v noci místy poklesají teploty až k 10 °C.
Amazonie
Vegetaci Amazonské provincie lze dělit do několika základních typů. Na trvale suchozemských stanovištích (terra firme) se vyvíjejí společenstva s druhově velmi bohatým stromovým patrem s účastí zástupců velmi rozmanitých čeledí. Porosty mají zpravidla více pater, hodně lián a epifytů a slabé patro bylinné, v němž jsou typické druhy z čeledí Zingiberaceae a Marantaceae. Na místech zaplavovaných vodou se suspenzí erodovaného materiálu, a tedy živinami bohatých, se vyvíjí vegetační typ zvaný várzea. Blíže pobřeží v něm bývají často dominantami palmy (Arecaceae), zatímco ve střední Amazonii dominují zejména velké slézovité (Malvaceae).
Amazonie
Na stanovištích, které jsou zaplavovány průhlednou vodou, tedy bez živin, bývají porosty označované jako igapó druhově mnohem chudší. V některých částech Amazonie je vyvinuta nelesní vegetace. Mohou to být mokřady s vysokými travami (Poaceae) a šáchorovitými (Cyperaceae); v střední části kolumbijské Amazonie je na chudém pískovcovém podkladě „savana“ s nízkými stromky a keři, místy s travnatými plochami s Axonopus laxiflorus (Poaceae) a s řadou terofytů. Zajímavá je vegetace vodních makrofyt s druhy rodu Victoria (Nymphaeaceae).
Na pobřeží jsou místy rozsáhlé plochy mangrove s atlantickými druhy, např. s Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) a Avicennia germinans (Acanthaceae).
Amazonie
Flóra provincie je extrémně bohatá; ačkoli se zdá, že území je dosti jednotvárné, bylo zde rozlišeno celkem 13 center endemismu. Je odtud známa endemická čeleď Rhabdodendraceae, asi 100 endemických rodů a kolem 3000 endemických druhů. Jádro diverzity zde mají některé skupiny, např. jihoamerické palmy (Arecaceae), čeleď Lecythidaceae a mnohé rody z čeledě Fabaceae.
Amazonie
Články o provincii:

Na BOTANY.cz najdete tyto původní amazonské druhy:

O floristické poznání této provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Amazonie
Fotografovala Petra Adamusová.