Zobrazit místo Severoandská provincie na větší mapě

Jedno z botanicky nejbohatších území na světě – Severoandská provincie Andské oblasti Neotropis – se rozkládá v Jižní Americe od severozápadní Venezuely a severní Kolumbie přes Ekvádor a je ohraničeno na severu Peru Huancabambskou sníženinou.
Severoandská provincie
Tvoří jej vysoce vyzdvižené hřbety a plošiny, které vznikly při vrásnění And, podmíněné subdukcí Kokosové desky pod Jihoamerickou. Jde o velmi členitý terén s pestrou geologickou stavbou; stále je zde aktivní vulkanismus. Klima se vyznačuje, zejména ve vysokých polohách, extrémním kolísáním během dne a naopak malými výkyvy v průběhu roku. Srážkové úhrny jsou přiměřené, horní hranice lesa se místy téměř dotýká sněhové čáry.
Andy
V nižších, srážkově bohatých polohách jsou druhově velmi bohaté lesy s bohatým keřovým i bylinným patrem, liánami i epifyty. Výše vystupují nízké lesní porosty s dominantními zástupci rodů Polylepis, Gynoxys, Heteromeles (Rosaceae), Gaultheria (Ericaceae) nebo Escallonia (Escalloniaceae). Na ně navazuje otevřená formace páramo, tvořená keři a vyššími travami s podivuhodnými sloupovými rostlinami např. z rodu Espeletia (Asteraceae) nebo Puya (Bromeliaceae), někdy mohou být v této vegetaci dominantami i nízké bambusy, např. Chusquea tesselata. Ještě výše vystupuje tzv. superpáramo s nízkými travami, mnoha druhy starčků (Senecio). V mozaice s touto vegetací se občas nacházejí i drobná rašeliniště, např. s hořcem Gentiana sedifolia, nebo jezírka s šídlatkami (Isoetes).
Severoandská provincie
Květena provincie je mimořádně bohatá, s vysokým stupněm endemismu, který na druhové úrovni dosahuje 35–40 %. Hlavními motory speciace zde byly zřejmě geomorfologická členitost a lokální klimatické odchylky. Mísí se zde typické neotropické prvky, mezi nimi četné ananasovité (Bromeliaceae), s prvky holarktickými, které využily Andy jako migrační koridor směrem k jihu. K nim patří např. olše (Alnus) a duby (Quercus), které zde dosahují jižní areálové hranice. Na druhé straně můžeme sledovat pronikání holantarktických prvků, např. druhů rodu Acaena (Rosaceae) směrem k severu.
Severoandská provincie
Články o provincii:

Na BOTANY.cz původní druhy této provincie zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Severoandská provincie
Fotografovali Elena Kukučková, Jindřiška Vančurová a Jindřich Houska.