Tachtadžjan

Madreanská oblast, která se nazývá podle pohoří Sierra Madre Occidental, leží na jihozápadě Spojených států a přesahuje i do Mexika. Geologicky je to území velmi složité a klimaticky dosti různorodé; významným prvkem jsou především dílčí části s aridními podmínkami a území s mírnou deštivou zimou a horkými léty bez kapky vody.
K hlavním vegetačním typům patří obdoba mediteránních křovin, zvaná chaparral, rozmanité typy polopouštní vegetace, ale i horské xerofilní lesy s rozmanitými duby a borovicemi. Jde o území, které v dobách ledových představovalo refugium teplomilných elementů – právě proto se zde zachoval neobvykle velký soubor třetihorních reliktů. Projevuje se to v silném endemismu, do nějž lze zahrnout 3 čeledi a vývojové centrum několika dalších, více než 250 endemických rodů a snad 50 % endemitů na druhové úrovni. K typickým prvkům patří endemické cypřiše (Cupressus), křovité medvědice (Arctostaphylos), v polopouštních částech se objevují i různorodé akácie, aloe, kaktusy, ale např. i palmy.
Madrean
Madreanská oblast se dělí na tyto floristické provincie:

USA

Madrean

Úvodní mapka zachycuje Tachtadžjanovo pojetí ve vymezení hranic celého Madreanu. Naše chápání členění Madreanské oblasti (alespoň v USA) znázorňuje tato vegetační mapka: na západě tedy leží Kalifornská provincie, od ní na jihovýchod Sonorská provincie, severně od ní Provincie Velké pánve. Od severu pak celou Madreanskou oblast obtáčí Oblast Skalistých hor, na jihovýchodě (v oblasti států Texas s New Mexico) Madrean hraničí s Provincií severoamerických prérií.

Podpis

Madrean
Na BOTANY.cz najdete z Madreanské oblasti tyto druhy:

Madrean