Zobrazit místo Thajská provincie na větší mapě

Převážná část Thajska se nachází v Thajské provincii Indočínské oblasti Paleotropis; provincie poněkud přesahuje do pohraničních oblastí v jihovýchodní Barmě a do nížin při Mekongu v Laosu.

Thajsko

Geologická stavba tohoto území je velmi pestrá, na západě převažují prvohorní vápencové a pískovcové horniny, na východě pískovce a slepence z permu až triasu a z křídy. Pánve ve střední části jsou vyplněny třetihorními a čtvrtohorními sedimenty.

Thajsko

Klima je tropické, s nevelkými teplotními rozdíly v průběhu dne i roku, ale je ovlivněné monzunem, který podmiňuje výraznou suchou periodu zejména v nížinných částech provincie, zatímco hory mají po celý rok dostatek srážek.

Thajsko

V nižších částech území jsou stálezelené lesy s dominatním zastoupením dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), bohatým stromovým patrem, liánami, epifyty a v podrostu s četnými zázvorovitými (Zingiberaceae). Na severu jsou v horách druhově bohaté lesy s četnými bukovitými (Fagaceae), zejména z rodů Lithocarpus a Castanopsis, v jejich podrostu jsou četné tropické elementy, např. cizopasná Sapria himalayana (Rafflesiaceae).

Thajsko

Na ně na vysokých hřbetech navazují porosty s keřovými duby (Quercus) a palmou Trachycarpus martianus, v jejichž podrostu se objevují i holarktické elementy, např. lomikámen Saxifraga gemmipara, kropenáč Swertia calcicola a prvosenka Primula forbesii. V částech provincie s výraznějším obdobím sucha jsou poloopadavé až opadavé lesy, v nichž může dominovat teak Tectona grandis (Lamiaceae), různé bobovité (Fabaceae) nebo opadavé dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae).

Thajsko

Flóra je velmi bohatá, endemismus je patrný na rodové, a zvláště druhové úrovni. Převažují tropické elementy, mezi prvky jihovýchodní Asie patří zejména zmíněné dvojkřídláčovité. Určitou roli hrají i holarktické druhy, např. borovice (Pinus), jejich množství narůstá zejména v severních částech a v horách.

Thajsko

Na BOTANY.cz původní květenu Thajské provincie zastupují:

Thajsko

Sousedící floristické provincie:

Thajsko

Fotografovala Pavlína Zahradníková.